VP6 Elektrofyziologie mozku – Aktuálně řešené granty a projekty

 NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR


Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu
(NU20-04-00147)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 13 941 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 092 000
Anotace: Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je zneschopňující psychiatrické onemocnění projevující se vtíravými myšlenkami a nutkavými úkony. Významná část pacientů s OCD je refrakterních k současným léčebným metodám a představují tak výzvu pro pochopení patofyziologických mechanismů OCD. Projekt si klade za cíl prozkoumat kauzální vztahy mezi symptomy OCD, strukturou a funkcí mozku. Na základě klinických charakteristik symptomů OCD a neurozobrazovacích studií mozku projekt postuluje OCD jako poruchu rozhodování spočívající v narušených funkcích ocenění a vyhodnocování pravděpodobnosti, zvýšené averzi ke ztrátám a riziku, nadměrné signalizaci chyb a snížené aktivaci klidové sítě. Neurální podklad narušeného rozhodování bude zkoumán pomocí humánních behaviorálních, elektrofyziologických a fMRI experimentů v kombinaci s dvěma animálními modely OCD zahrnujícími rozhodovací úlohy, přímé nahrávání elektrické aktivity (tetrody) a molekulární imaging u potkanů. Cílem projektu je vytvoření translačního modelu OCD, umožňujícího identifikovat nové terapeutické cíle pro cílenou neurostimulaci a další léčebné modality.

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty