VP6 Elektrofyziologie mozku

Aplikovaná elektrofyziologie mozku (ABEP)


Vedoucí
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Kontakt
Markéta Doležalová (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 437
e-mail:marketa.dolezalova@nudz.cz
fax:(+420) 283 088 439


Profil

Zaměření:  ABEP představuje stěžejní základnu pro aplikaci širokého spektra elektrofyziologických metod (animální a humánní EEG, QEEG, ERP, high-density EEG) studující různorodé mozkové děje (neuronální oscilace, analýza zdrojů elektromagnetické aktivity, funkce neuronálních okruhů za normálních a patologických podmínek, informační processing, časové a prostorové vztahy regionálních oblastí, funkční a efektivní konektivita a její změny v průběhu kognitivních paradigmat, dyskonektivita u různorodých psychiatrických a neurologických nemocí atd.) vyžadující precizní časové rozlišení (v řádech milisekund).

V kombinaci s poznatky zobrazovacích metod (MRI, fMRI, PET), stimulačních technik (rTMS, tDCS), neuropsychologických a behaviorálních testů umožňuje vzájemnou integraci získaných výsledků a přispívá k objasnění a pochopení dynamiky složitých mozkových procesů za normálních a patologických stavů a také v rámci změn vyvolaných různými terapeutickými postupy (farmakoterapie, psychoterapie, rTMS, tDCS, aj.).

Výzkumné skupiny preklinické a klinické neurofyziologie vytvářejí inovativní koncepty spojující pokroky v bazálním neuropsychiatrickém a kognitivním výzkumu s odpovídající klinickou aplikací (zdokonalení diagnostiky řady psychiatrických nemocí pomocí nově vyvinutých diagnostických markerů a neurofyziologických indikátorů, a také prediktorů terapeutické odpovědi v rámci různorodého spektra léčebných intervencí apod.).

Cíl programu

Primárním cílem programu je vytvořit špičkové pracoviště pro výzkum dynamiky složitých mozkových procesů za normálních a patologických stavů a změn vyvolaných různými terapeutickými postupy (farmakoterapie, psychoterapie, rTMS, tDCS, aj.).

Dílčí cíle zahrnují:

   1. Vybudovat moderní elektrofyziologické pracoviště s možností registrace animálních a humánních EEG dat a vybavené mj. nahrávacím EEG systémem s vysokým rozlišením (high-density EEG) kompatibilního s prostředím MRI.

   2. Vytvořit mladý tým specialistů v elektrofyziologii zaměřený na neuropsychiatrický a kognitivní výzkum a jeho klinické aplikace.

   3. Studovat charakteristické elektrofyziologické znaky u pacientů s duševními poruchami a také u rizikových skupin pro duševní nemoci, které by umožnily vývoj časných diagnostických indikátorů a neurofyziologických prediktorů různých léčebných intervencí.

   4. Ve spolupráci s komerčním sektorem a aplikační sférou přenášet objevy základního elektrofyziologického výzkumu do klinické a výrobní praxe.

Vzdělávací akce

V lednu 2016 jsme uspořádali 26. Nástavbový kurz EEG a epileptologie >>>

Vyvinuté softwarové nástroje

easys2matlab   bližší informace | www stránky zdroje 

BRAINBOX       bližší informace | www stránky zdroje

EROs, PLI, & DPLI Analyzer       bližší informace | anotace / www stránky zdroje

Frontal Alpha Asymmetry Toolbox         www stránky zdroje

EEGGraphsEEGAnalysis      bližší informace | www stránky zdroje

Detektor apnoe a desaturace pro PSG záznamy spánku      software | dokumentace


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty