VP6 Elektrofyziologie mozku

Aplikovaná elektrofyziologie mozku (ABEP)


Vedoucí
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Kontakt
Markéta Doležalová (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 437
e-mail:marketa.dolezalova@nudz.cz
fax:(+420) 283 088 439


Profil

Zaměření:  ABEP představuje stěžejní základnu pro aplikaci širokého spektra elektrofyziologických metod (animální a humánní EEG, QEEG, ERP, high-density EEG) studující různorodé mozkové děje (neuronální oscilace, analýza zdrojů elektromagnetické aktivity, funkce neuronálních okruhů za normálních a patologických podmínek, informační processing, časové a prostorové vztahy regionálních oblastí, funkční a efektivní konektivita a její změny v průběhu kognitivních paradigmat, dyskonektivita u různorodých psychiatrických a neurologických nemocí atd.) vyžadující precizní časové rozlišení (v řádech milisekund).

V kombinaci s poznatky zobrazovacích metod (MRI, fMRI, PET), stimulačních technik (rTMS, tDCS), neuropsychologických a behaviorálních testů umožňuje vzájemnou integraci získaných výsledků a přispívá k objasnění a pochopení dynamiky složitých mozkových procesů za normálních a patologických stavů a také v rámci změn vyvolaných různými terapeutickými postupy (farmakoterapie, psychoterapie, rTMS, tDCS, aj.).

Výzkumné skupiny preklinické a klinické neurofyziologie vytvářejí inovativní koncepty spojující pokroky v bazálním neuropsychiatrickém a kognitivním výzkumu s odpovídající klinickou aplikací (zdokonalení diagnostiky řady psychiatrických nemocí pomocí nově vyvinutých diagnostických markerů a neurofyziologických indikátorů, a také prediktorů terapeutické odpovědi v rámci různorodého spektra léčebných intervencí apod.).

Cíl programu

Primárním cílem programu je vytvořit špičkové pracoviště pro výzkum dynamiky složitých mozkových procesů za normálních a patologických stavů a změn vyvolaných různými terapeutickými postupy (farmakoterapie, psychoterapie, rTMS, tDCS, aj.).

Dílčí cíle zahrnují:

   1. Vybudovat moderní elektrofyziologické pracoviště s možností registrace animálních a humánních EEG dat a vybavené mj. nahrávacím EEG systémem s vysokým rozlišením (high-density EEG) kompatibilního s prostředím MRI.

   2. Vytvořit mladý tým specialistů v elektrofyziologii zaměřený na neuropsychiatrický a kognitivní výzkum a jeho klinické aplikace.

   3. Studovat charakteristické elektrofyziologické znaky u pacientů s duševními poruchami a také u rizikových skupin pro duševní nemoci, které by umožnily vývoj časných diagnostických indikátorů a neurofyziologických prediktorů různých léčebných intervencí.

   4. Ve spolupráci s komerčním sektorem a aplikační sférou přenášet objevy základního elektrofyziologického výzkumu do klinické a výrobní praxe.

Vzdělávací akce

V lednu 2016 jsme uspořádali 26. Nástavbový kurz EEG a epileptologie >>>

Vyvinuté softwarové nástroje

easys2matlab   bližší informace | www stránky zdroje 

BRAINBOX       bližší informace | www stránky zdroje

EROs, PLI, & DPLI Analyzer       bližší informace | anotace / www stránky zdroje

Frontal Alpha Asymmetry Toolbox         www stránky zdroje

EEGGraphsEEGAnalysis      bližší informace | www stránky zdroje

Detektor apnoe a desaturace pro PSG záznamy spánku      software | dokumentace


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty