Hledáme účastníky do výzkumné studie ESO (Early-Stage Schizophrenia Outcome)

Je Vám mezi 18 a 40 lety a máte zájem přispět k výzkumu psychotických onemocnění? Do výzkumné studie ESO hledáme zdravé dobrovolníky, kteří by svou účastí přispěli k vývoji účinnějších metod prevence a léčby psychotických onemocnění.

Do studie hledáme osoby splňující tato kritéria: 

 • Jste pravák
 • Nemáte neurologické onemocnění    
 • Nemáte osobní nebo rodinnou historii psychiatrických onemocnění
 • Neutrpěli jste v nedávné době vážné zranění hlavy
 • Neužíváte návykové látky (drogy)
 • Nemáte diagnózu dyslexie, dysgrafie, dysortografie a/nebo ADHD
 • Nestudujete/nepracujete v oblasti psychologie
 • Nemáte zkušenosti se zadáváním neuropsychologických testů
 • Čeština je Vaším mateřským jazykem
 • Nemáte kardiostimulátor
 • Nemáte kovy v těle (cévní svorky, piercingy, implantáty, rovnátka apod.)
 • Nejste těhotná
 • Nemáte cukrovku

Co Vás čeká:

 • Podstoupíte odběr krve
 • Vyplníte několik dotazníků
 • Podstoupíte vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) a elektroencefalogramem (EEG)
 • Podstoupíte komplexní neuropsychologické vyšetření

Všechna vyšetření lze provést v jeden den na našem pracovišti v NUDZ (Topolová 748, Klecany), ale mohou být také rozložena do několika dní s maximálním odstupem jednoho měsíce. Tyto testy budou provedeny celkem třikrát – při vstupu do studie, po jednom roce a na závěr po třech letech. Účast ve výzkumné studii je dobrovolná a můžete kdykoliv odstoupit.

Co účastí ve studii získáte:

 • Účastníci, kteří absolvují magnetickou rezonanci a neuropsychologické vyšetření získají odměnu 500 Kč.
 • Obdržíte graf znázorňující Vaší aktuální kognitivní výkonnost.
 • Přispějete k výzkumu, který má za cíl pochopit příčiny změn v mozku u osob s psychotickým onemocněním, a budete tak součástí vývoje účinnějších metod prevence a léčby.

Kontaktujte nás pro více informací

Mgr. et Bc. Jitka Pichlová