Nabíráme do nové studie: Pomozte nám otestovat vliv psilocybinu na léčbu deprese

Trpíte depresí rezistentní vůči standardní léčbě? Pak právě Vám nabízíme účast ve studii PSIKET_001CZE Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčbě.

Klinické hodnocení PSIKET je zaměřeno na studium rychlého antidepresivního účinku
psilocybinu u pacientů s famakorezistentní depresí. Účinek bude srovnáván s kontrolní
látkou ketaminem, který je již svým rychle nastupujícím antidepresivním efektem známý, a psychoaktivní látkou bez antidepresivního působení (midazolam).

V rámci studie Vám bude jednou aplikována jedna z výše zmíněných látek, a to s pravděpodobností 1:1:1. Jak pacienti tak i zkoušející (lékaři, terapeuti) budou zaslepeni k tomu, jaká látka je podávána. Sezení s látkou proběhne ve speciálně upravené místnosti za přítomnosti dvou terapeutů, kteří s Vámi budou po celou dobu účinkování látky. Tito terapeuti Vás také připraví na průběh sezení a budou s Vámi posléze zážitek integrovat / zpracovávat.

Vhodnost účasti ve studii s Vámi rádi zkonzultujeme, jste-li:

  • starší 18 let
  • jste léčen/a pro lékařsky ověřenou depresivní epizodu, která neodpověděla minimálně na dva různé způsoby léčby
  • plynně komunikujete v českém jazyce
  • máte k dispozici tzv. opatrovníka, tedy osobu, která s vámi bude v kontaktu 5 dnů v týdnu po dobu trvání studie

 

Účast ve studii obnáší: 

  • podepsání informovaného souhlasu
  • kontrolní vizity před podáním studijní medikace s postupným vysazením stávající antidepresivní medikace
  • dvoutýdenní hospitalizaci v Národním ústavu duševního zdraví, během které bude podána studijní medikace
  • kontrolní vizity po propuštění
  • 3 neurozobrazovací vyšetření pomocí magnetické rezonance (fMRI) - první vyšetření před podáním studijní medikace a dvě po podání - a EEG.

 

Pro více informací nezávazně kontaktujte koordinátorku studie:  

Telefon: +420 778 427 154
E-mail: psiket@nudz.cz
Web: www.psiket.cz