Pomáhají nám emoce z dávné minulosti čelit nebezpečí dnešního světa? Pomozte nám najít odpověď

Hlavní otázkou našeho nového výzkumu je, zda nám mohou emoce, které se vyvinuly při setkání s evolučně starými hrozbami, pomoci i dnes. Prozraďte nám, čeho se bojíte vy a pomozte nám porozumět tomu, jaké emoce lidé prožívají v různých potenciálně nebezpečných situacích, ať už se jedná o setkání s hadem, pohled ze strmého srázu či při výskytu prudce nakažlivých chorob.

Evoluční psychologové uvažují o tom, že některé emoce, jako je strach, vztek, či odpor (znechucení), pomáhaly předkům člověka čelit různým hrozbám, se kterými se setkávali v každodenním životě. Emoce pomáhaly tyto hrozby rychle zpozorovat, správně vyhodnotit nebezpečné situace a některým podnětům se včas vyhnout.

Tyto emoce, které se vyvinuly v dávné minulosti člověka, nás však v různých situacích doprovází i dnes. Vědci proto řeší otázku, zda evolučně předpřipravené psychologické, fyziologické i behaviorální adaptace mohou lidé využít i v situacích, kdy čelí zcela moderním hrozbám současného světa. A právě otázku, zda a jak nám emoce z dávné minulosti pomáhají čelit i nebezpečným situacím, které přináší život v moderním světě, nám můžete pomoci zodpovědět.

Do studie hledáme:

  • Dobrovolníky starší 18.

Jak studie probíhá:

  • Na následujících odkazech jsou připraveny dotazníky, ve kterých budete odpovídat na dotazy a hodnotit obrázky a situace. Vyplnění zabere přibližně 30 minut času. 

1. část experimentu 

2. část experimentu

Předem děkujeme za Váš zájem a přispění k novému poznání! 

Případné dotazy nebo připomínky pište na e-mail: vyzkum.fobii@gmail.com