Pomozte nám s léčbou deprese. Hledáme dobrovolníky do studie účinnosti nového způsobu aplikace transkraniální magnetické stimulace

Trpíte depresí? Možná právě vám může pomoci transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Jedná se o neinvazivní techniku, která se jeví jako potenciálně vhodný nástroj pro léčbu depresivní poruchy v jejích nejrůznějších podobách. Aktuálně hledáme dobrovolníky do klinické studie hodnotící účinnost nového způsobu aplikace léčebné metody.

Repetitivní transkraniální stimulace dorsomediální prefrontální kůry (dmPFC-rTMS) je neurostimulační metoda spočívající v aplikaci magnetického pole na specifickou oblast mozkové kůry, což podle dosavadních vědeckých poznatků může vést k ovlivnění funkce mozku a zmírnění depresivních obtíží. V současné době se v psychiatrii začínají používat nové formy transkraniální magnetické stimulace (TMS) čelních, neboli frontálních, mozkových laloků. Při aplikaci této metody dochází k ovlivnění hlubších mozkových struktur proti běžné TMS a v souvislosti s tím i k výraznějšímu ovlivnění poruchy nálad.  

Ve studii porovnáváme účinnost a snášenlivost tří metod léčby depresivní poruchy:

1. antidepresiva v kombinaci s obvyklým typem repetitivně transkraniální magnetické stimulace (rTMS),
2. antidepresiva s novým typem rTMS (dmPFC-rTMS),
3. antidepresiva v kombinaci s neaktivní (placebovou stimulací) u pacientů, kteří uspokojivě neodpověděli na předchozí antidepresivní léčbu. 

Magnetická stimulace se provádí přes elektromagnetickou cívku přiloženou na předem určenou část hlavy. Vlastní stimulaci provázejí zvukové efekty v podobě klikání a ťukání a pocity stahů svalů v místě aplikace. Jedna aplikace trvá zhruba 20 až 30 minut.

 

  • Profil účastníků: ženy a muži ve věku 18 - 70 let, praváci, kterým nezabírá dosavadní léčba
  • Místo výzkumu: NUDZ, Topolová 748, Klecany
  • Časová náročnost: Studie trvá celkem 6 týdnů. Stimulace o délce 20 – 30 minut probíhá v prvních čtyřech týdnech každý všední den (celkem 20  aplikací).

 

Upozornění:

Studie je určena pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Její součástí je vedle podávání antidepresiv a provádění stimulace také elektroencefalografické vyšetření (EEG). Účast ve studii není vhodná pro nemocné, kteří v posledních 6 měsících trpěli jiným psychickým onemocněním včetně závislosti na alkoholu či jiných látkách, prodělali závažný úraz hlavy, mají v oblasti hlavy umístěný kovový materiál či byli léčeni elektrokonvulzemi (elektrošoky) v období 3 měsíců před zahájením studie. 

 

Máte-li o účast ve studii zájem, kontaktujte nás:

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – martin.bares@nudz.cz, tel. 283 088 312

MUDr. Martin Hejzlar – martin.hejzlar@nudz.cz, tel. 283 088 314

doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D. – monika.klirova@nudz.cz, tel. 283 088 146

MUDr. Jiří Renka – jiri.renka@nudz.cz, tel. 283 088 142