Potýkáte se s nespavostí? Pomozte nám prozkoumat vztah spánku a emocí

Insomnie (nespavost) je jednou z nejčastějších poruch spánku. Přestože mnoho studií prokázalo efektivitu kognitivně behaviorální terapie (KBT) v její léčbě, stále víme poměrně málo o jejích dalších možných benefitech, jako je například pozitivní vliv na náladu či zpracování emocí, které s kvalitou spánku úzce souvisí. Pomozte nám to odhalit.

Cílem studie je zhodnotit vliv léčby nespavosti (KBT) na zpracování emocí. Abychom mohli ověřit efekt KBT, hledáme nyní kontrolní skupinu (bez léčebné intervence), jejíž výsledky budeme moci porovnat se skupinou, která absolvuje skupinový KBT program v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Do studie hledáme:

  • Dospělé dobrovolníky ve věku od 20 do 65 let zažívající dlouhodobé obtíže s nespavostí.
  • Bez zkušenosti s KBT-I (kognitivně-behaviorální terapie pro nespavost).
  • Bez vážného přidruženého psychiatrického onemocnění (např. psychotické onemocnění, depresivní či úzkostná porucha).
  • Kteří nepracují na směny.
  • Ženy, které nekojí a nejsou těhotné.

Účast ve studii obnáší:

Studie se dělí na dvě části.

  • První část (Studie A) probíhá online a spočívá ve vyplnění sady dotazníků, a to jednou po zařazení do studie a po druhé po uplynutí šesti týdnů od zařazení.
  • Dobrovolníkům, kteří splňují kritéria a zároveň neberou žádnou medikaci upravující spánek, nabídneme účast v druhé části studie (Studie B). Ta kromě dotazníků obnáší absolvování polysomnografického vyšetření spánku a experimentu s hudební nahrávkou ve spánkové laboratoři NUDZ v Klecanech.

Odměna za dokončení studie A: Zpětná vazba k Vámi vyplněným dotazníkům, edukační materiály o nespavosti se základními doporučeními, jak s nespavostí pracovat od odborníků z NUDZ.

Odměna za dokončení studie B: Zpětná vazba k Vámi vyplněným dotazníkům a oběma polysomnografickým vyšetřením, edukační materiály o nespavosti se základními doporučeními, jak s nespavostí pracovat od odborníků z NUDZ, a navíc finanční odměna v hodnotě 500,- Kč.

 

Další informace o studii a možnost přihlášení naleznete v tomto VSTUPNÍM DOTAZNÍKU

Zájemce splňující podmínky budeme co nejdříve kontaktovat.