Trápí vás OCD a tradiční způsoby léčby nezabírají? Zapojte se do výzkumu

Nabízíme vám moderní léčbu pomocí hluboké transkraniální magnetická stimulace (TMS), která účinně zmírňuje příznaky OCD, a to i u pacientů, kteří nedosáhli dostatečného zlepšení při tradičních způsobech léčby. Jedná se o bezpečnou, neinvazivní a dobře snášenou léčbou, kterou lze začlenit do každodenního režimu ambulantní léčby. Výzkum má za úkol zjistit, jak biologické faktory ovlivňují účinek této léčby.

Hledáme dobrovolníky

  • Ve věku 18-70 let, kteří se léčí pro diagnózu OCD

Průběh výzkumu

  • Vyšetření psychiatrem
  • Vyšetření mozku pomocí EEG a magnetické rezonance
  • Šestitýdenní léčba hlubokou TMS na bázi každodenní stimulace (pondělí až pátek) s průběžným monitoringem zdravotního stavu
  • Průběžné vyplňování dotazníků
  • Odběr krve a slin

Benefity

  • Možný ústup OCD potíží pomocí dobře snášené, neinvazivní léčby
  • Důkladné vyšetření pomocí moderních neurozobrazovacích technologií
  • Přispění k poznání v oblasti nových diagnostických a léčebných metod pro OCD

Pro podrobné informace o projektu prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, na základě kterého vás budeme následně kontaktovat. S dotazy se můžete obracet na adresu neurostimulace@nudz.cz.