Výzva pro ženy: Hledáme dobrovolnice do výzkumu sexuálních reakcí ve virtuální realitě

Virtuální realita pronikla už i do porno průmyslu a nová technologie umožňuje zážitek, který je často k nerozeznání od skutečnosti. Zatím ale nevíme, jak využívání virtuální reality při sledování erotických videí ovlivňuje subjektivní a objektivní parametry sexuální odezvy. Záměrem této studie je zjistit, zda je využití virtuální reality vhodné pro měření ženských sexuálních reakcí. Výzkum je realizován pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Do studie hledáme:

  • Heterosexuální ženy mezi 18 a 45 lety se zkušeností se sledováním sexuálně explicitních stimulů.
  • Ženy, které netrpí gynekologickými, sexuálními či hormonálními obtížemi a neužívají žádné léky, které by mohly mít vliv na sexuální funkce.
  • Ženy bez anamnézy duševní poruchy, fyzického a sexuálního zneužívání, případně zneužívání návykových látek.
  • Ženy, které nejsou v současné době těhotné.

Účast ve studii obnáší:

  • Vyplnění krátkého vstupního dotazníku.
  • Měření sexuálních reakcí při sledování několika erotických videí.
  • Budeme měřit subjektivní hodnocení a genitální vzrušení pomocí vaginálního pletysmografu, což je nejmodernější způsob měření prokrvení genitálií ženy. Měření vaginálním pletysmografem je zcela bezpečné a není spojeno s žádnými známými zdravotními riziky. Vaginální sondu si dle instrukcí zavedete sama.

Celý experiment trvá přibližně 60 minut a provádíme ho na pracovišti Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. 

Účastnicím studie nabízíme symbolickou odměnu 500 Kč. 

Pro více informací kontaktujte