Výzkum duševního zdraví u dětí a adolescentů

Pracovní skupina duševního zdraví u dětí a adolescentů se soustředí především na vývoj a evaluaci programů na podporu duševního zdraví ve školách a na epidemiologické studie a analýzy založené na datech z registrů.

 

Program na podporu duševního zdraví a pohody žáků základních škol

Od roku 2018 ve spolupráci s Nadací RSJ vytváříme ucelený program sociálně-emočního učení a edukace o duševním zdraví na podporu duševního zdraví a pohody žáků základních škol. Součástí programu je strukturované kurikulum o 18 navazujících výukových hodinách, manuál pro výuku kurikula a školení pro učitele.

Program je vyvíjen tak, aby byl proveditelný, přijatelný, škálovatelný ve vzdělávacím systému ČR, založený na důkazech, a je uzpůsoben tomu, aby (po výzkumné evaluaci efektivity) mohl být plošně vyučován v rámci stávajícího vzdělávacího rámce pro ZŠ.

Členové skupiny

Bechyňová, Laura, Mgr.
Lukasová, Magdalena, Mgr.
Pešout, Ondřej, Mgr., Ph.D.
Šimsa, Benjamin
Tomášková, Hana, MSc.
 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty