Výzkum duševního zdraví u dětí a adolescentů

Pracovní skupina duševního zdraví u dětí a adolescentů se soustředí především na vývoj a evaluaci programů na podporu duševního zdraví ve školách a na epidemiologické studie a analýzy založené na datech z registrů.

Program na podporu duševního zdraví a pohody žáků základních škol

Od roku 2018 ve spolupráci s Nadací RSJ vytváříme ucelený program sociálně-emočního učení a edukace o duševním zdraví na podporu duševního zdraví a pohody žáků základních škol. Součástí programu je strukturované kurikulum o 18 navazujících výukových hodinách, manuál pro výuku kurikula a školení pro učitele.

Program je vyvíjen tak, aby byl proveditelný, přijatelný, škálovatelný ve vzdělávacím systému ČR, založený na důkazech, a je uzpůsoben tomu, aby (po výzkumné evaluaci efektivity) mohl být plošně vyučován v rámci stávajícího vzdělávacího rámce pro ZŠ.

Níže najdete bližší informace k projektu a výzvu učitelů, kteří by měli zájem o pilotování programu.

info k projektu CZ   nábor učitelů leták

 

                

 

Členové skupiny

Bechyňová, Laura, Mgr.
Pešout, Ondřej, Mgr., Ph.D.
Reichová, Anna, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty