Pomozte nám s výzkumem – hledáme dobrovolníky

 

Hledáme dobrovolníky do výzkumné studie

OCDEM

která si klade za cíl porozumět odlišnostem v rozhodovacím procesu u jedinců trpících obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD) a u zdravých dobrovolníků.

     

 

Hledáme dobrovolníky do studie

využívající virtuální realitu k terapii fobií

     

Nabízíme účast v netradičním klinickém hodnocení pro pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD)

MDMA – asistovaná psychoterapie pro PTSD

 
     

 

Do klinické studie pro výzkum účinnosti psilocybinu při rezistentní depresi

hledáme pacienty s depresí rezistentní vůči léčbě 

     
     

Do klinického hodnocení efektu ketaminu u pacientů s depresí

hledáme pacienty s depresí nereagující na běžnou farmakoterapii

 
     
     
      

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi –

nabídka pro pacienty s první atakou psychózy

     
     

Online trénink paměti a pozornosti pro seniory

   
     

 

 

 

 

 

Předvádíte ve spánku svoje sny? Provází Vaše sny křik a prudké pohyby?

     
 

Ovlivňují probiotika vaši paměť a náladu?

   
   

 

     
 

Zlepšuje se paměť ve spánku díky růžovému šumu?

Rozhovor

     
     

Výzkum psychického traumatu

 
     
     
 

Výzkum zaměřený na sexuální a reprodukční zdraví a dostupnost zdravotnické péče v souvislosti s pandemií covid-19

     
     

Výzkum vnímání zvířat člověkem

 
     
     
 

Zapojte se do rozsáhlé mezinárodní studie o covid-19

Vyplňte prosím průzkum 

     
     

Výzkumná studie kognitivního zpracování u bilingvních

 

 

 

 

 

   

 

Zážitky podobné halucinacím a jejich vztah ke kognitivním zkreslením

Online dotazník – 15 min.

     
     

Spánková edukace

 

 

 

 

 

     

 

ESO – účinnější metody prevence a léčby psychotických onemocnění

     
     

 

   

 

 

 

 

 

 

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty