Mgr. Nikola Leca, Ph.D. (Pinterová)
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  CV psychedelik
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 211
mobil: (+420) 777 485 446
e-mail: Nikola.Leca@nudz.cz


 https://orcid.org/0000-0001-6242-4413

Odborná příprava a praxe

2009 - 2013: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, bakalářský program: Biologie
2012 - 2012: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (ERASMUS)
2013 - 2015: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka
2015 - 2020: 3. lékařská fakulta UK v Praze, doktorský program: Neurovědy
2015 - dosud: Národní ústav duševního zdraví
2016 - 2016: Catania International Summer School of Neuroscience
2016 - dosud: Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Členství v profesních organizacích

2016 - dosud: ČNPS (Česká neuropsychofarmakologická společnost)
2016 - dosud: CZEPS (Česká psychedelická společnost)
2016 - dosud: ČLS JEP (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně)

Bakalářská disertační práce

2009 - 2013: Evoluční aspekty vzniku bipedie u homininů

Magisterská diplomová práce

2013 - 2015: Vliv N-acetylcysteinu a terapeutické hypotermie na ischemicko-reperfuzní poškození po experimentální srdeční zástavě

Disertační práce

2015 - 2020: Nové syntetické drogy - neurobiologie účinku, toxicita a návykový potenciál

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty