Mgr. Nikola Leca (Pinterová)
doktorand
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 211
mobil: (+420) 777 485 446
e-mail: Nikola.Leca@nudz.cz


 https://orcid.org/0000-0001-6242-4413

Odborná příprava a praxe

2009 - 2013: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, bakalářský program: Biologie
2012 - 2012: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (ERASMUS)
2013 - 2015: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, magisterský program: Fyziologie živočichů a člověka
2015 - dosud: Národní ústav duševního zdraví
2015 - dosud: 3. lékařská fakulta UK v Praze, doktorský program: Neurovědy
2016 - 2016: Catania International Summer School of Neuroscience
2016 - dosud: Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Členství v profesních organizacích

2016 - dosud: ČNPS (Česká neuropsychofarmakologická společnost)
2016 - dosud: CZEPS (Česká psychedelická společnost)
2016 - dosud: ČLS JEP (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně)

Bakalářská disertační práce

2009 - 2013: Evoluční aspekty vzniku bipedie u homininů

Magisterská diplomová práce

2013 - 2015: Vliv N-acetylcysteinu a terapeutické hypotermie na ischemicko-reperfuzní poškození po experimentální srdeční zástavě

Disertační práce

2015 - dosud: Nové syntetické drogy - neurobiologie účinku, toxicita a návykový potenciál

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty