SExuální a MrAvnostní činy: FORenzní posuzování rizika (SEMAFOR) (CZ.03.03.01/00/22_022/0001853)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Marek Navrátil
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 7. 2023 - 31. 5. 2024
Rozpočet celkem: 1 485 884 Kč
Podpořil/a: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ­- Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus

Anotace

Projekt SEMAFOR má za cíl šířit know-how získané v projektu Parafilik ve věci šíření nástrojů na posuzování rizika recidivy v oblasti sexuální delikvence. Cílem projektu je navázání spolupráce s Policií ČR, Probační a mediační službou a Vězeňskou službou, se kterými bude mapován současný stav při posuzování rizika u pachatelů sexuální delikvence, potřeby těchto organizací a příp. bariéry pro využívání nových nástrojů STABLE-2007 a Static-99R. Na základě těchto informací budou do zapojených organizací tyto nástroje adaptovány s cílem zefektivnění procesního nastavení zapojených institucí s potenciálními pachateli sexuální delikvence, zlepšení situace rizikových osob a snížení pravděpodobnosti opakování trestného činu.