Schizophrenia Models for Advancing Research and Treatment (Modely schizofrenie pro pokrok ve výzkumu a léčbě)

Schizofrenie je chronické duševní onemocnění, které se vyznačuje poruchami ve více modalitách a heterogenní kombinací pozitivních a negativních příznaků a kognitivních deficitů. Přestože pozitivní příznaky (tj. halucinace, bludy a poruchy myšlení) jsou nejzřetelnější a nejnápadnější, nemusí být nutně nejdůležitější a nejcharakterističtější. Negativní příznaky, které se týkají snížení nebo absence normálního chování souvisejícího s motivací a potěšením (tj. avoliace, anhedonie a asociálnost) nebo projevů (tj. otupený afekt a alogie), mají skutečně mnohem větší vliv na kvalitu života pacienta.

Jsou příčinou velké části dlouhodobé invalidity a špatných funkčních výsledků u pacientů se schizofrenií, a představují tak značnou zátěž pro ně, jejich rodiny a systémy zdravotní péče. Navíc na ně dostupná antipsychotika - základní léčba schizofrenie - neúčinkují a je zapotřebí léků s inovativními mechanismy účinku. Navzdory značnému úsilí v posledních desetiletích se dosud neobjevila žádná léčba, která by měla klinicky významnou účinnost na primární negativní příznaky - tj. negativní příznaky, které nejsou sekundární v důsledku pozitivních příznaků, vedlejších účinků léků nebo jiných faktorů - a doposud zůstávají negativní příznaky kritickou nenaplněnou terapeutickou potřebou.

Vzhledem k jejich významnému podílu na funkčním postižení u schizofrenie je nanejvýš důležité porozumět patofyziologii těchto negativních příznaků, identifikovat nové farmakologické cíle a promítnout tyto poznatky do nové terapie. V této souvislosti se hlavní výzkumné téma laboratoře SMART zaměřuje na pochopení neuropsychofarmakologických základů negativních příznaků schizofrenie. Konkrétně využíváme zvířecí modely schizofrenie spolu s behaviorálními, neuropsychologickými a farmakologickými metodami, ve spojení se stereotaxickou chirurgií, funkční neuroanatomií a molekulárními technikami, abychom identifikovali základní neurobiologické mechanismy a také změněné neuropsychologické procesy, které jsou základem behaviorálních fenotypů připomínajících negativní příznaky schizofrenie. V konečném důsledku je cílem identifikovat nové farmakologické cíle a převést tyto poznatky do nových terapií pro to, co je označováno za nejhorší nemoc postihující lidstvo, tedy schizofrenii.

Více informací naleznete na anglické verzi této stránky.