VP1 Experimentální neurobiologie

Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch (NESTAR)


Vedoucí
Kontakt
Viktorie Holdová (koordinátorka / asistentka)
telefon:(+420) 283 088 245
e-mail:viktorie.holdova@nudz.cz


Profil

Oddělení experimentální neurobiologie (nebo výzkumný program 1, VP1) je nedílnou součástí Národního ústavu duševního zdraví České republiky. VP1 je moderní, multioborový, mezinárodní výzkumný program, která sdružuje šest výzkumných skupin zahrnujících služebně starší i mladší výzkumníky, postgraduální studenty a vysokoškolské studenty a zároveň výkonný tým administrativní podpory. Oddělení zachovává vysoce dynamické prostředí a podporuje zvídavost a výjimečnost a výzkum zaměřený na spolupráci mezi biology, psychology, fyziky, biochemiky, neurovědci, programátory a lékaři.

Zastřešuje nejmodernější laboratoře vybavené špičkovými přístroji kompatibilními s širokým rozpětím biolékařského výzkumu. S ohledem na záměr objasnit molekulární a buněčnou podstatu stárnutí mozku, neurodegenerativní a psychiatrická onemocnění, VP1 portfolio zahrnuje výzkumná zařízení pro buněčnou a molekulární biologii, biochemii, neuropsychologický a farmakologický výzkum a také behaviorální studie. Obsahuje také moderní histologickou a imunohistologickou jednotku vybavenou špičkovou řadou epifluorescenčních a konfokálních systémů zobrazování, jakož i moderní laboratoře pro tkáňové kultury.

Výzkum zahrnující experimentální zvířecí modely Alzheimerovy nemoci, autismu, schizofrenie a řadu dalších modelů neuropsychiatrických chorob je hlavní součástí probíhajících projektů, které jsou podporovány moderní jednotkou bio-zdrojů, kde jsou chována experimentální zvířata. Funkční neurofyziologická měření z jednotlivých neuronů a populační aktivity neuronových sítí jsou rutinně získávána ze zvířat představujících různé fyziologické kontexty a behaviorální stavy. V kombinaci s optogenetickou simulací a vápníkovou zobrazovací metodou, které jsou v současné době ve VP1 ve vývoji, tato měření umožňují objasnění změn v činnosti mozku ovlivněného neurologickým nebo psychiatrickým onemocněním. Zároveň probíhají behaviorální testy, jako je: Morrisovo vodní bludiště, strachové podmiňování a Open Field, za účelem sledování chování zvířat v reálném čase v souvislosti s pozměněnými neuronovými procesy.

Specifická povaha a mezioborový přístup neurobiologického výzkumu, který je zde prováděn, zahrnují koordinované snahy týmu výzkumníků a manažerů, zlepšit porozumění funkcím mozku a duševních poruch a zprostředkování veřejného povědomí témat souvisejících s psychiatrickými onemocněními a jejich vnímání. Jako energická a progresivní výzkumná skupina podporuje VP1 kvalitu a kreativitu, posiluje translační výzkum, to vše je v souladu s naším závazkem a spoluprací v národním i mezinárodním měřítku. 

Neuropsychiatrický výzkum prochází velmi vzrušujícím obdobím a Oddělení experimentální neurobiologie je inspirativním místem. Hledáme talentované výzkumníky a neurovědce, kteří by měli zájem připojit se k našemu silnému týmu a mít vliv na přinos vědomostí a porozumění v oblasti neuropsychiatrických a neurodegenerativních onemocnění.

 

Zprávy a média

> 6. ledna 2021: Science Magazine oslovil profesora Saaka V. Ovsepiana a vyzdvihl náš výzkum zaměřený na cílenou dodávku terapeutických genů do CNS v rubrice News and Views. Zde naleznete odkaz na celý článek: https://www.sciencemag.org/news/2021/01/new-strategy-fight-world-s-most-potent-poison-passes-first-tests-animals

> 10. listopadu 2020: Prof. Saak V. Ovsepian získal prestižní evropský grant JPND zaměřený na výzkum Parkinsonovy nemoci. Jedná se o velký nadnárodní projekt, který představuje spolupráci Národního institutu duševního zdraví v České republice, Univerzity Ludwiga Maximilliana v německém Mnichově, Fakultní nemocnice v kanadském Torontu, Fraunhofer IBTM Salzbachu v Německu a turecké Technické univerzity v Istanbulu. Konsorcium se zaměří na vývoj nových metod neinvazivní hluboké stimulace mozku. Prof. Ovsepian je koordinátorem této iniciativy. Pro více informací navštivte:
https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/closed-calls/open-calls/novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies/

> 16. září 2020: Ředitel programu experimentální neurobiologie Prof. Saak V. Ovsepian byl jmenován pomocným editorem časopisu Brain Structure and Function nakladatelství Springer (https://www.springer.com/journal/429/editors). V této roli se bude podílet na vedení a vývoji tohoto předního mezinárodního časopisu.

> 16. září 2020: Nová publikace profesora Saaka V. Ovsepiana a Dr. Valerie B. O'Leary z Katedry lékařské genetiky Univerzity Karlovy byla v prestižním časopise Trends in Genetics uvedena jako článek měsíce a umístila se mezi čtyřmi nejčtenějšími články od roku 2013. (https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0168-9525%2820%2930228-6).

> 15. července 2020: VP1 zorganizoval mezinárodní Mini-sympozium. Výzkumníci z Ústavu fyziologie a genetiky Centra biověd Slovenské Akademie věd a z oddělení Experimentální neurobiologie a oddělení Spánkové medicíny a chronobiologie Národního ústavu duševního zdraví prezentovali a diskutovali recentní výsledky v molekulární neurobiologii poruch nálady, schizofrenie a autismu.

> Červenec 2020: Dr. Alexandre Seillier začal pracovat pro výzkumný program Experimentální neurobiologie jako vedoucí skupiny Behaviorální neurovědy. Je renomovaným specialistou na zvířecí modely schizofrenie a má bohaté zkušenosti z mezinárodních pracovišť. Jeho výzkumným zájmem je neurobiologie schizofrenie a role endokanabinoidních receptorů. Vítejte v NUDZ. 

> 15. května 2020: Vedoucí výzkumného programu Experimentální neurobiologie prof. Saak V. Ovsepian společně s prof. Laszlem Zaborszkym ze State University of New Jersey Rutgers v USA zajistili smlouvu s vydavatelstvím Elsevier na monografii s názvem ‘Acetylcholine in Alzheimer’s Disease and Related Dementias‘. Jedná se o komplexní knihu představující nejnovější poznatky o centrálním cholinergním systému a acetylcholinu, pokrývající vývoj tohoto systému předního mozku během embryogeneze až po degeneraci cholinergních inervací a ztrátu neuronů ve stáří a v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. 

> 10. ledna 2020: Fabian Feiguin (MD, Ph.D.) se zapojil do experimentálního neurobiologického programu, aby vedl výzkum molekulární genetiky neurodegenerativních a neuropsychiatrických chorob. Vyvinul novou laboratoř pro výzkum v modelu Drosophila modelu amyotropní laterální sklerózy se zaměřením na protein TDP-43. Vítejte. 

> 29. listopadu 2019: Na 12. konferenci České společnosti pro neurovědy získal Tomáš Petrásek cenu ČSN pro mladé vědecké pracovníky, za publikovaný článek „McGill transgenic rat model of Alzheimer's disease displays cognitive and non-cognitive impairments and altered circadian clock function“ věnovaný charakterizaci animálního modelu Alzheimerovy choroby. (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2018.00250/full)

> 31. října 2019: Dr. Feiguin z Mezinárodního centra pro genetické inženýrství a biotechnologie v Terstu představil svůj výzkum „Molekulární charakterizace neurodegenerace zprostředkované TDP-43 v modelech lidských nemocí Drosophila“. Feiguin je předním odborníkem v neurobiologii a genetice studií neurodegenerativních nemocí v modelu Drosophila. Je vedoucím skupiny a absolvoval školení od EMBL Heidelberg, IMP Vienna a Harvard Medical School v Bostonu. (https://www.nudz.cz/molecular-characterization-of-tdp-43-mediated-neurodegeneration-in-drosophila-models-of-human- diseases/)

> 18. října, 2019: Prof. Ntziachristos has been Honored with an Adjunct Professorship of the NIMH. Prof. Ntziachristos Authored over 500 Peer-Reviewed Papers, with Total h index 94 (2019). He is a Full Professor of Medicine and Biomedical Engineering (C4/W3), and Chair of Biological Imaging at the Technical University Munich. He is a Co-investigator of Joint with RP1 Czech - Bayern Grant on Targeted Silencing of TRPVR1 Expressing Nociceptors in Chronic and Cancer Pain Models. (https://www.translatum.tum.de/research-groups/biological-imaging/)

> September 18, 2019: RNDr. Jan Říčný Received a Joint Grant (with Vidia, s.r.o) from the Ministry of Industry and Trade (Under the OP-PIK APPLICATION). The Aim of the Project is the Development of a Multiparametric Diagnostic Kit and Prototypes of Kits for the Determination of Auto-antibodies Against Selected Antigens, which will be Used in the Differential Diagnosis of Selected Neurological Diseases (Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, Fronto-temporal Neurodegeneration, Lewy's Body Dementia and Vascular Dementia). 

> 20. duben, 2019: Profesor Ovsepian získal tříletý grantový projekt MŠMT na výzkum v rámci bilaterální spolupráce Česko-Bayern za účelem vývoje cílené metody genové terapie léčby migrény a rakovinné bolesti. Německým řešitelem grantu je Prof. Ntziachristos, který prověří zkoumané terapeutické metody pomocí intravitální optoakustické mezoskopie a tomografie. (https://www.helmholtz-muenchen.de/ibmi/index.html).

> 24. - 26. dubna 2019: Vedoucí Pracovní skupiny animálních modelů neurovývojových a psychiatrických poruch Dr. Petrasek získal cenu „Dr. Bureše “ na IX. Neuropsychiatrickém fóru v Praze (http://npforum.eu/).

> 24. - 26. dubna 2019: Členka Pracovní skupiny animálních modelů neurovývojových a psychiatrických poruch Mgr. Iveta Vojtěchová obdržela Cenu za nejlepší poster za projekt s názvem„Maternal immune activation in the rat: Do we model schizophrenia or autism?“ na IX. konferenci Neuropsychiatrického fóra v Praze (http://npforum.eu/).

> The British Journal of Psychiatry selects the ‚Dark Matter of the Brain‘ article by Prof. Saak V. Ovsepian published in the Brain Structure and Function as one of the most preeminent recent developments in the field (https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/47F6B87901A64F69F7D6B1953F1F7260/S0007125019000503a.pdf/kaleidoscope.pdf)

> The Annual Molecular and Cellular Neuroimaging Workshop-2019 (March-April) organized by the Department of Experimental Neurobiology at the National Institute of Mental Health. Participant institutes (1) National Institute of Mental Health, Klecany, (2) Institute of Physiology, National Academy of Sciences, Prague, (3) 3rd Faculty of Medicine Charles University, Prague and (4) Department of Biophysical Chemistry, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, National Academy of Sciences, Prague. Support of the project: RVO by the Ministry of Health, Czech Republic (https://www.nudz.cz/eduEventDetail/?id=277).

> 'Invisible Neurons, Relict Networks and Dark Matter of the Brain. A New Hypothesis on Silent Neurons and Brains Dark Matter' proposed by Prof. Saak V. Ovsepian in the Spotlight of LINK.MEDIUM.COM (https://medium.com/dialogue-and-discourse/the-invisible-brain-6deab6f3d41d).

> 'Who We Are and What We Do?' A Note from the Department of Experimental Neurobiology at the National Institute of the Mental Health, Czech Republic (https://www.researchgate.net/publication/330925540_RP1-_NUDZ_LETTER_2019) Published in NUDZ Letters 2/2019 (in Czech).

> A recent study from NUDZ published in Brain Structure and Function by Prof. Ovsepian is in the Spotlight of the Science Trends: "The Dark Matter of the Brain Lights up' (https://sciencetrends.com/the-dark-matter-of-the-brain-lights-up/)

> ČNPS Prize for the Best Poster in the Field of Psychopharmaceutical Research to Dr. Štefková (Dr. Páleníček group) at 61st Czech-Slovak Psychopharmacological Conference in Jeseník 2019. Title of the related paper 'Effect of Openclomethamine and its Enantiomers on Behavior and Pharmacokinetic Profile in Wistar Rats'.

> Dr. Hana Georgi and her work group were awarded for the Best Contribution on Neurodegenerative Diseases by the Alzheimer Endowment Fund at 61st Czech-Slovak Psychopharmacological Conference in Jeseník 2019. Subject: 'Cognitive Calculator. KoKa 2.0 Software'.

> The Prestigious Alzheimer Endowment Fund Award 2018 goes to RP1 researcher M.Sc. Dagmar Bezdekova (Dr. Kristofikova group) for the Best Poster on 'Cellular Models of Tauopathy in Alzheimer's Disease Studies' at 4th Interdisciplinary Student Scientific Conference on Aging (http://www.nudz.cz/_intra-net_/Aktuality/)

> 'A Study of the Obsessive-Compulsive Disease in Animal Models' by Dr. Eva Szczurowska (Dr. Kelemen group) receives the Annual Prize for the Best Research Presentation in 2018 from the National Institute of Mental Health, Czech Republic (http://www.nudz.cz/_intra-net_/Aktuality/)

>  'New Research of the Effects of Psychedelics on EEG Spectra and Temporal Synchrony' by Mr. Vejmola (Dr. Palenicek group) Rrceives Prof. Dr. med. Werer M. Herrmann (1941-2002) Memorial Grant at the IPEG Congress in Zurich, 2018 (http://www.nudz.cz/_intra-net_/Aktuality/)

> Science Trends: 'When Brain Bleeds Glutamate: A New Perspective on Alzheimer’s Disease' (https://sciencetrends.com/when-brain-bleeds-glutamate-a-new-perspective-on-alzheimers-disease/)

> The Irish Times: 'Searching for Alzheimer Clues Inside the Brains Cells as well as out' (https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/searching-for-alzheimer-clues-inside-the-brains-cells-as-well-as-out-1.3610180)

> Science Trends: 'Pain Relief with Interference shRNA Proves Viable' (https://sciencetrends.com/pain-relief-interference-shrna-proves-viable/)

> The Department of Experimental Neurobiology at the National Institute of the Mental Health Gets a New Leader: https://www.researchgate.net/publication/329701477_SAAK_OVSEPIAN-NUDZ

 

Vybrané publikace 2018 - 2020

O'LEARY, V.B., OVSEPIAN, S.V. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Trends Genet. 2020 Aug 26:S0168-9525(20)30228-6. doi: 10.1016/j.tig.2020.08.014. 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32943208/ IF 11.6.

ZAITSEV, A.V., SMOLENSKY, I.V., JORRATT, P., OVSEPIAN, S.V. Neurobiology, Functions, and Relevance of Excitatory Amino Acid Transporters (EAATs) to Treatment of Refractory Epilepsy. CNS Drugs. 2020 Sep 14. doi: 10.1007/s40263-020-00764-y 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32926322/ IF 4.8. 

OVSEPIAN, S.V., HORACEK, J., O'LEARY V.B., HOSCHL, C. The Ups and Downs of BACE1: Walking a Fine Line between Neurocognitive and Other Psychiatric Symptoms of Alzheimer's Disease. Neuroscientist. 2020 Jul 25:1073858420940943. doi: 10.1177/1073858420940943.
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32713260/. IF 6.5.

HROMADKOVA, L., BEZDEKOVA, D., PALA, J., SCHEDIN-WEISS, S., TJERNBERG, L.O., HOSCHL, C., OVSEPIAN, S.V. Brain-derived neurotropic factor (BDNF) promotes molecular polarization and differentiation of immature neuroblastoma cells into definitive neurons. BBA - Mol. Cell Res. 2020. https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2020.118737. IF 4.7

PINTEROVA-LECA, N., HORSLEY, R.R., DANDA, H., ŽÍDKOVÁ, M., LHOTKOVÁ, E., SICHOVA, K.STEFKOVA, K., BALÍKOVÁ, M., KUCHAR, M.PALENICEK, T. Naphyrone (naphthylpyrovalerone): Pharmacokinetics, behavioural effects and thermoregulation in Wistar rats. Addiction Biology. 2020. 

https://doi.org/10.1111/adb.12906. IF 4.2

JUZA, R., VLCEK, P., MEZEIOVA, E., MUSILEK, K., SOUKUP, O., KORABECNY, J. Recent Advances With 5-HT 3 Modulators for Neuropsychiatric and Gastrointestinal Disorders. Med. Res. Rev. 2020.

https://doi.org/10.1002/med.21666 ; IF 9.7

OVSEPIAN, S.V., JIANGE, Y., SARDELLA, T., MALEKZADAH - NAJAFABAD, J., BURTON, N., YU, X., NTZIACHRISTOS, V. Visualizing cortical response to optogenetic stimulation and sensory inputs using multispectral handheld optoacoustic imaging. Photoacoustics.2020 https://doi.org/10.1016/j.pacs.2019.100153,  IF 5.3

OVSEPIAN, SV., OLEFIR, I., NTZIACHRISTOS, V. Advances in Optoacoustic Neurotomography of Animal Models. Trends Biotechnol. 2019 Oct 26. PII: S0167-7799(19)30186-6. DOI:10.1016/j.tibtech.2019.07.012. IF 13.

 KRIŠTOFIKOVÁZ., ŠÍROVÁJ., KLASCHKA, J., OVSEPIANSV. Acute and Chronic Sleep Deprivation-Related Changes in N-methyl-D-aspartate Receptor—Nitric Oxide Signalling in the Rat  Cerebral Cortex with Reference to Aging and Brain Lateralization. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20(13), 13. ISSN 1661-6596. DOI: 10.3390/ijms20133273. IF 4.183.

O'LEARY, VB., OVSEPIANSV., SMIDA, J., ATKINSON, MJ. PARTICLE − The RNA podium for genomic silencers. The Journal of Cellular Physiology. 2019, Volume 234(8), 1-7. ISSN 0021-9541. DOI: 10.1002/jcp.28739. IF 4.080.

OLEFIR, I., GHAZARYAN, A., YANG, H., MALEKZADEH-NAJAFABADI, J., GLASL, S., SYMVOULIDIS, P., O’LEARY, VB., SERGIADIS, G., NTZIACHRISTOS, V., OVSEPIANSV. Spatial and Spectral Mapping and Decomposition of Neural Dynamics and Organization of the Mouse Brain with Multispectral Optoacoustic Tomography. Cell Reports. 2019, 2019(26), 2833-2846. ISSN 2211-1247. DOI: https://www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247(19)30182-2.pdf. IF 8.032.

KRAJČOVIČ B., FAJNEROVÁ I., HORÁČEK J., KELEMEN E., KUBÍK Š., SVOBODA J., STUCHLÍK A. Neural and neuronal discoordination in schizophrenia: From ensembles through networks to symptoms. Acta Physiologica (Oxf). 2019 Apr 19:e13282. doi: 10.1111/apha.13282. [Epub ahead of print] Review. IF 5.9.

CHALUPOVÁK., KORÁBEČNÝJ., BARTOLINI, M., MONTI, B., LAMBA, D., CALIANDRO, R., PESARESI, A., BRAZZOLOTTO, X., GASTELLIER, A., NACHON, F., PEJCHAL, J., JAROSOVA, M., HEPNAROVA, V., JUN, D., HRABINOVA, M., DOLEZAL, R., ZDAROVA KARASOVA, J., MZIK, M., KRIŠTOFIKOVÁZ., MISIK, J., MUCKOVA, L., JOST, P., SOUKUPO., BENKOVA, M., SETNICKA, V., HABARTOVA, L., CHVOJKOVÁ, M., KLETEČKOVÁL., VALEŠK., MEZEIOVÁE., ULIASSI, E., VALIS, M., NEPOVIMOVA, E., BOLOGNESI, ML., KUČAK. Novel tacrine-tryptophan hybrids: Multi-target directed ligands as potential treatment for Alzheimer's disease. European Journal of Medicinal Chemistry. 2019(168), 491-514. ISSN 0223-5234. DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523419301357?via%3Dihub. IF 4.833.

OVSEPIAN, S.V.,The dark matter of the brain. Brain Struct Funct. 2019, 429(1835). doi: https://doi.org/10.1007/s00429-019-01835-7. IF 4.231.

OVSEPIAN, SV., O'LEARY, V.B. Can arginase inhibitors be the answer to therapeutic challenges in Alzheimer's disease? Neurotherapeutics. 2018 Sep 21. doi: 10.1007/s13311-018-0668-6. IF 6.032.

SZCZUROWSKAE., AHUJA, N., JIRUŠKA, P., KELEMENE., STUCHLÍKA. Impairment of neural coordination in hippocampal neuronal ensembles after a psychotomimetic dose of dizocilpine. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2018, 81(February), 275-283. ISSN 0278-5846. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2017.09.013. IF 4.185.

 OVSEPIAN S.V., O'LEARY V.B., AYVAZYAN, N.M., AL-SABI, A., NTZIACHRISTOS, V., DOLLY, J.O. Neurobilogy and therapeutic applications of neurotoxins targeting transmitter realase. Pharmacol Ther. 2018 Aug 25. doi: 10.1016/j.pharmthera.2018.08.016.  IF 11.131.

 HEPNAROVA, V., KORÁBEČNÝJ., MATOUSKOVA, L., JOST, P., MUCKOVA, L., HRABINOVA, M., VYKOUKALOVA, N., KERHARTOVA, M., KUCERA, T., DOLEZAL, R., NEPOVIMOVA, E., ŠPILOVSKÁK., MEZEIOVÁE., PHAM, NL., JUN, D., STAUD, F., KAPINGD., KUČAK., SOUKUPO. The concept of hybrid molecules of tacrine and benzyl quinolone carboxylic acid (BQCA) as multifunctional agents for Alzheimer's disase. European Journal of Medicinal Chemistry. 2018, 150. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.02.083. IF 4.816.

OLEJNÍKOVÁL., POLIDAROVÁ, L., BEHULIAK, M., SLÁDEK, M., SUMOVÁ, A. Circadian alignment in a foster mother improves the offspring's pathological phenotype. Journal of Physiology-London. May 2018. doi: 10.1113/JP275585. IF 4.540.

 

 

 

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty