VP1 Experimentální neurobiologie

Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch (NESTAR)


Vedoucí
Prof. Saak Victor Ovsepian, M.D., Ph.D.
Kontakt
Ing. J. Jechová / A. Těstojedova (koordinátorka / asistentka VP1)
telefon:(+420) 283 088 243, (+420) 283 088 245
e-mail:jitka.jechova@nudz.cz / anna.testojedova@nudz.cz


Profil

Oddělení experimentální neurobiologie (nebo výzkumný program 1, VP1) je nedílnou součástí Národního ústavu duševního zdraví České republiky. VP1 je moderní, multioborový, mezinárodní výzkumný program, která sdružuje šest výzkumných skupin zahrnujících služebně starší i mladší výzkumníky, postgraduální studenty a vysokoškolské studenty a zároveň výkonný tým administrativní podpory. Oddělení zachovává vysoce dynamické prostředí a podporuje zvídavost a výjimečnost a výzkum zaměřený na spolupráci mezi biology, psychology, fyziky, biochemiky, neurovědci, programátory a lékaři.

Zastřešuje nejmodernější laboratoře vybavené špičkovými přístroji kompatibilními s širokým rozpětím biolékařského výzkumu. S ohledem na záměr objasnit molekulární a buněčnou podstatu stárnutí mozku, neurodegenerativní a psychiatrická onemocnění, VP1 portfolio zahrnuje výzkumná zařízení pro buněčnou a molekulární biologii, biochemii, neuropsychologický a farmakologický výzkum a také behaviorální studie. Obsahuje také moderní histologickou a imunohistologickou jednotku vybavenou špičkovou řadou epifluorescenčních a konfokálních systémů zobrazování, jakož i moderní laboratoře pro tkáňové kultury.

Výzkum zahrnující experimentální zvířecí modely Alzheimerovy nemoci, autismu, schizofrenie a řadu dalších modelů neuropsychiatrických chorob je hlavní součástí probíhajících projektů, které jsou podporovány moderní jednotkou bio-zdrojů, kde jsou chována experimentální zvířata. Funkční neurofyziologická měření z jednotlivých neuronů a populační aktivity neuronových sítí jsou rutinně získávána ze zvířat představujících různé fyziologické kontexty a behaviorální stavy. V kombinaci s optogenetickou simulací a vápníkovou zobrazovací metodou, které jsou v současné době ve VP1 ve vývoji, tato měření umožňují objasnění změn v činnosti mozku ovlivněného neurologickým nebo psychiatrickým onemocněním. Zároveň probíhají behaviorální testy, jako je: Morrisovo vodní bludiště, strachové podmiňování a Open Field, za účelem sledování chování zvířat v reálném čase v souvislosti s pozměněnými neuronovými procesy.

Specifická povaha a mezioborový přístup neurobiologického výzkumu, který je zde prováděn, zahrnují koordinované snahy týmu výzkumníků a manažerů, zlepšit porozumění funkcím mozku a duševních poruch a zprostředkování veřejného povědomí témat souvisejících s psychiatrickými onemocněními a jejich vnímání. Jako energická a progresivní výzkumná skupina podporuje VP1 kvalitu a kreativitu, posiluje translační výzkum, to vše je v souladu s naším závazkem a spoluprací v národním i mezinárodním měřítku. 

Neuropsychiatrický výzkum prochází velmi vzrušujícím obdobím a Oddělení experimentální neurobiologie je inspirativním místem. Hledáme talentované výzkumníky a neurovědce, kteří by měli zájem připojit se k našemu silnému týmu a mít vliv na přinos vědomostí a porozumění v oblasti neuropsychiatrických a neurodegenerativních onemocnění. Všechny dotazy související s možnostmi výzkumu a spolupráce laskavě směřujte na paní Jechovou (jitka.jechova@nudz.cz).

Administrace VP1

 

ZPRÁVY A MÉDIA

Profesor Ovsepian získal tříletý grantový projekt MŠMT na výzkum v rámci bilaterální spolupráce Česko-Bayern za účelem vývoje cílené metody genové terapie léčby migrény a rakovinné bolesti. Německým řešitelem grantu je Prof. Ntziachristos, který prověří zkoumané terapeutické metody pomocí intravitální optoakustické mezoskopie a tomografie. 20. duben, 2019 (https://www.helmholtz-muenchen.de/ibmi/index.html).

Vedoucí Pracovní skupiny animálních modelů neurovývojových a psychiatrických poruch Dr. Petrasek získal cenu „Dr. Bureše “ na IX. Neuropsychiatrickém fóru v Praze, 24. - 26. dubna 2019 (http://npforum.eu/).

Členka Pracovní skupiny animálních modelů neurovývojových a psychiatrických poruch Mgr. Iveta Vojtěchová obdržela Cenu za nejlepší poster za projekt s názvem: „Maternal immune activation in the rat: Do we model schizophrenia or autism?“ na IX. konferenci Neuropsychiatrického fóra v Praze, 24. - 26. dubna 2019 (http://npforum.eu/).

The British Journal of Psychiatry selects the ‚Dark Matter of the Brain‘ article by Prof. Saak V. Ovsepian published in the Brain Structure and Function as one of the most preeminent recent developments in the field (https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/47F6B87901A64F69F7D6B1953F1F7260/S0007125019000503a.pdf/kaleidoscope.pdf)

The Annual Molecular and Cellular Neuroimaging Workshop-2019 (March-April) organized by the Department of Experimental Neurobiology at the National Institute of Mental Health. Participant institutes (1) National Institute of Mental Health, Klecany, (2) Institute of Physiology, National Academy of Sciences, Prague, (3) 3rd Faculty of Medicine Charles University, Prague and (4) Department of Biophysical Chemistry, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, National Academy of Sciences, Prague. Support of the project: RVO by the Ministry of Health, Czech Republic (https://www.nudz.cz/eduEventDetail/?id=277).

'Invisible Neurons, Relict Networks and Dark Matter of the Brain. A New Hypothesis on Silent Neurons and Brains Dark Matter' proposed by Prof. Saak V. Ovsepian in the Spotlight of LINK.MEDIUM.COM (https://medium.com/dialogue-and-discourse/the-invisible-brain-6deab6f3d41d).

'Who We Are and What We Do?' A Note from the Department of Experimental Neurobiology at the National Institute of the Mental Health, Czech Republic (https://www.researchgate.net/publication/330925540_RP1-_NUDZ_LETTER_2019) Published in NUDZ Letters 2/2019 (in Czech).

A recent study from NUDZ published in Brain Structure and Function by Prof. Ovsepian is in the Spotlight of the Science Trends: "The Dark Matter of the Brain Lights up' (https://sciencetrends.com/the-dark-matter-of-the-brain-lights-up/)

ČNPS Prize for the Best Poster in the Field of Psychopharmaceutical Research to Dr. Štefková (Dr. Páleníček group) at 61st Czech-Slovak Psychopharmacological Conference in Jeseník 2019. Title of the related paper 'Effect of Openclomethamine and its Enantiomers on Behavior and Pharmacokinetic Profile in Wistar Rats'.

Dr. Hana Georgi and her work group were awarded for the Best Contribution on Neurodegenerative Diseases by the Alzheimer Endowment Fund at 61st Czech-Slovak Psychopharmacological Conference in Jeseník 2019. Subject: 'Cognitive Calculator. KoKa 2.0 Software'.

The Prestigious Alzheimer Endowment Fund Award 2018 goes to RP1 researcher M.Sc. Dagmar Bezdekova (Dr. Kristofikova group) for the Best Poster on 'Cellular Models of Tauopathy in Alzheimer's Disease Studies' at 4th Interdisciplinary Student Scientific Conference on Aging (http://www.nudz.cz/_intra-net_/Aktuality/)

'A Study of the Obsessive-Compulsive Disease in Animal Models' by Dr. Eva Szczurowska (Dr. Kelemen group) receives the Annual Prize for the Best Research Presentation in 2018 from the National Institute of Mental Health, Czech Republic (http://www.nudz.cz/_intra-net_/Aktuality/)

'New Research of the Effects of Psychedelics on EEG Spectra and Temporal Synchrony' by Mr. Vejmola (Dr. Palenicek group) Rrceives Prof. Dr. med. Werer M. Herrmann (1941-2002) Memorial Grant at the IPEG Congress in Zurich, 2018 (http://www.nudz.cz/_intra-net_/Aktuality/)

Science Trends: 'When Brain Bleeds Glutamate: A New Perspective on Alzheimer’s Disease' (https://sciencetrends.com/when-brain-bleeds-glutamate-a-new-perspective-on-alzheimers-disease/)

The Irish Times: 'Searching for Alzheimer Clues Inside the Brains Cells as well as out' (https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/searching-for-alzheimer-clues-inside-the-brains-cells-as-well-as-out-1.3610180)

Science Trends: 'Pain Relief with Interference shRNA Proves Viable' (https://sciencetrends.com/pain-relief-interference-shrna-proves-viable/)

The Department of Experimental Neurobiology at the National Institute of the Mental Health Gets a New Leader: https://www.researchgate.net/publication/329701477_SAAK_OVSEPIAN-NUDZ

 

VYBRANÉ PUBLIKACE 2018 - 2019

JOŃCZYK, J., LODARSKI, K., STASZEWSKI, M., GODYŃ, J., ZARĘBA, P., SOUKUP, O., JANOCKOVA, J., KORÁBEČNÝ, J., SAŁAT, K., MALIKOWSKA-RACIA, N., HEBDA, M., SZAŁAJ, N., FILIPEK, B., WALCZYŃSKI, K., MALAWSKA, B., BAJDA, M. Search for multifunctional agents against Alzheimer’s disease among nonimidazole histamine H3 receptor ligands. In vitro and in vivo pharmacological
evaluation and computational studies of piperazine derivatives. Bioorganic
Chemistry
. 2019, 2019(90), 0-14. ISSN 0045-2068. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2019.103084  IF 3.926.

KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŠÍROVÁ, J., KLASCHKA, J., OVSEPIAN, SV. Acute and Chronic Sleep Deprivation-Related Changes in N-methyl-D-aspartate Receptor—Nitric Oxide Signalling in the Rat  Cerebral Cortex with Reference to Aging and Brain Lateralization. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20(13), 13. ISSN 1661-6596. DOI: 10.3390/ijms20133273. IF 4.183.

O'LEARY, VB., OVSEPIAN, SV., SMIDA, J., ATKINSON, MJ. PARTICLE − The RNA podium for genomic silencers. The Journal of Cellular Physiology. 2019, Volume 234(8), 1-7. ISSN 0021-9541. DOI: 10.1002/jcp.28739. IF 4.080.

OLEFIR, I., GHAZARYAN, A., YANG, H., MALEKZADEH-NAJAFABADI, J., GLASL, S., SYMVOULIDIS, P., O’LEARY, VB., SERGIADIS, G., NTZIACHRISTOS, V., OVSEPIAN, SV. Spatial and Spectral Mapping and Decomposition of Neural Dynamics and Organization of the Mouse Brain with Multispectral Optoacoustic Tomography. Cell Reports. 2019, 2019(26), 2833-2846. ISSN 2211-1247. DOI: https://www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247(19)30182-2.pdf. IF 8.032.

KRAJČOVIČ B., FAJNEROVÁ I., HORÁČEK J., KELEMEN E., KUBÍK Š., SVOBODA J., STUCHLÍK A. Neural and neuronal discoordination in schizophrenia: From ensembles through networks to symptoms. Acta Physiologica (Oxf). 2019 Apr 19:e13282. doi: 10.1111/apha.13282. [Epub ahead of print] Review. IF 5.9.

CHALUPOVÁ, K., KORÁBEČNÝ, J., BARTOLINI, M., MONTI, B., LAMBA, D., CALIANDRO, R., PESARESI, A., BRAZZOLOTTO, X., GASTELLIER, A., NACHON, F., PEJCHAL, J., JAROSOVA, M., HEPNAROVA, V., JUN, D., HRABINOVA, M., DOLEZAL, R., ZDAROVA KARASOVA, J., MZIK, M., KRIŠTOFIKOVÁ, Z., MISIK, J., MUCKOVA, L., JOST, P., SOUKUP, O., BENKOVA, M., SETNICKA, V., HABARTOVA, L., CHVOJKOVÁ, M., KLETEČKOVÁ, L., VALEŠ, K., MEZEIOVÁ, E., ULIASSI, E., VALIS, M., NEPOVIMOVA, E., BOLOGNESI, ML., KUČA, K. Novel tacrine-tryptophan hybrids: Multi-target directed ligands as potential treatment for Alzheimer's disease. European Journal of Medicinal Chemistry. 2019(168), 491-514. ISSN 0223-5234. DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523419301357?via%3Dihub. IF 4.833.

OVSEPIAN, S.V.,The dark matter of the brain. Brain Struct Funct. 2019, 429(1835). doi: https://doi.org/10.1007/s00429-019-01835-7. IF 4.231.

OVSEPIAN, SV., O'LEARY, V.B. Can arginase inhibitors be the answer to therapeutic challenges in Alzheimer's disease? Neurotherapeutics. 2018 Sep 21. doi: 10.1007/s13311-018-0668-6. IF 6.032.

SZCZUROWSKA, E., AHUJA, N., JIRUŠKA, P., KELEMEN, E., STUCHLÍK, A. Impairment of neural coordination in hippocampal neuronal ensembles after a psychotomimetic dose of dizocilpine. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2018, 81(February), 275-283. ISSN 0278-5846. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2017.09.013. IF 4.185.

NIKOLAIT., ŠTĚPÁNKOVÁH., KOPEČEKM., ŠULCZ., VYHNÁLEK, M., BEZDÍČEKO. The uniform data set, Czech version: normative data in older adults from an international perspective. Journal of Alzheimer´s Disease. 2018, 61(3). doi: 10.3233/JAD-170595. IF 3.476.

HROMÁDKOVÁL., KUPCIK, R., VAJRYCHOVA, M., PRIKRYL, P., CHARVATOVA, A., JANKOVICOVA, B., ŘÍPOVÁD., BILKOVA, Z., SLOVAKOVA, M. Kinase-loaded magnetic beads for sequential in vitro phosphorylation of peptides and proteins. Analyst. 2018, 143(2). doi: 10.1039/c7an01508a. IF 3.864.

OVSEPIAN S.V., O'LEARY V.B., AYVAZYAN, N.M., AL-SABI, A., NTZIACHRISTOS, V., DOLLY, J.O. Neurobilogy and therapeutic applications of neurotoxins targeting transmitter realase. Pharmacol Ther. 2018 Aug 25. doi: 10.1016/j.pharmthera.2018.08.016.  IF 11.131.

KORÁBEČNÝJ., NEPOVIMOVA, E., CIKÁNKOVÁ, T., ŠPILOVSKÁK., VASKOVA, L., MEZEIOVÁE., KUČAK., HROUDOVÁ, J. Newly developed drugs for Alzheimer’s disease in relation to energy metabolism, cholinergic and monoaminergic neurotransmission. Neuroscience. 2018, 370. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.06.034. IF 3.382.

UTTLL., PETRÁSEKT., SENGUL, H., SVOJANOVSKA, M., LOBELLOVA, V., VALEŠK., RADOSTOVA, D., TSENOVG., KUBOVA, H., MIKULECKA, A., SVOBODA, J., STUCHLÍKA. Chronic MK-801 Application in Adolescence and Early Adulthood: A Spatial Working Memory Deficit in Adult Long-Evans Rats But No Changes in the Hippocampal NMDA Receptor Subunits. Frontiers in Pharmacology. 2018, 9.doi: 10.3389/fphar.2018.00042. IF 3.831.

HEPNAROVA, V., KORÁBEČNÝJ., MATOUSKOVA, L., JOST, P., MUCKOVA, L., HRABINOVA, M., VYKOUKALOVA, N., KERHARTOVA, M., KUCERA, T., DOLEZAL, R., NEPOVIMOVA, E., ŠPILOVSKÁK., MEZEIOVÁE., PHAM, NL., JUN, D., STAUD, F., KAPINGD., KUČAK., SOUKUPO. The concept of hybrid molecules of tacrine and benzyl quinolone carboxylic acid (BQCA) as multifunctional agents for Alzheimer's disase. European Journal of Medicinal Chemistry. 2018, 150. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.02.083. IF 4.816.

OLEJNÍKOVÁL., POLIDAROVÁ, L., BEHULIAK, M., SLÁDEK, M., SUMOVÁ, A. Circadian alignment in a foster mother improves the offspring's pathological phenotype. Journal of Physiology-London. May 2018. doi: 10.1113/JP275585. IF 4.540.

PETRÁSEKT., VOJTĚCHOVÁI., LOBELLOVA, V., POPELIKOVA, A., JANIKOVA, M., BROZKA, H., HOUDEK, P., SLADEK, M., SUMOVA, A., KRIŠTOFIKOVÁZ., VALEŠK., STUCHLÍKA. The McGill transgenic rat model of Alzheimer’s disease displays cognitive and motor impairments, changes in anxiety and social behavior, and altered circadian activity. Frontiers in Aging Neuroscience. 2018, 10. doi: 10.3389/fnagi.2018.00250. IF 3.582.

 

 

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty