doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
vedoucí lékař, pedagog 3. LF UK, výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  Léčebná péče: Oddělení 2: afektivní poruchy
VP7 Klinický výzkum duševních poruch
VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  1995 - dosud
telefon: (+420) 283 088 312
e-mail: martin.bares@nudz.cz
curriculum vitae


Zájmy

poruchy nálady – biologie, léčba, predikce efektu antidepresiv

Odborná příprava a praxe

1989 - 1992: sekundární lékař, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8
1992 - 1995: vedoucí lékař uzavřeného, neklidového oddělení, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8
1995 - 2014: vedoucí lékař otevřeného oddělení, Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 Bohnice
2009 - 2013: postgraduální studium v oboru Psychiatrie na Lékařské fakultě v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2015 - dosud: senior researcher, vedoucí lékař 2. oddělení, Národní ústav duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

dosud: Evropská psychiatrická associace
dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
dosud: Česká psychiatrická společnost Jana Evangelisty Purkyně

Získaná ocenění

2009 - 2009: Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou
2012 - 2012: Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou
2015 - 2015: Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou

Specializace

1992: Atestace 1. stupně z psychiatrie
1995: Atestace 2. stupně z psychiatrie
1998: Funkční specializace v systematické psychoterapii

Pedagogická činnost

1997 - 2014: odborný asistent výuky, klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta, Univerzity Karlovy
2014 - dosud: docent, klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta, Univerzity Karlovy

Disertační práce

2013: Prospektivní, randomizované hodnocení účinnosti léčby antidepresivní monoterapií a kombinací antidepresiv u pacientů s rezistentní depresí.

Habilitační práce

2014: Léčba rezistentní depresivní poruchy a predikce jejího efektu

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty