MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
výzkumný pracovník, lékař, pedagog 3. LF UK, vedoucí
pracoviště:  Léčebná péče: Neurostimulace
VP7 Klinický výzkum duševních poruch
VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2005 - dosud
telefon: (+420) 283 088 146
e-mail: monika.klirova@nudz.cz
curriculum vitae


Zájmy

PUBLICATIONS:

Klírová M., Horáček J., Novák T., Tintěra J., Škrdlantová L., Stereotaktická neuronavigace rTMS v psychiatrii; Psychiatrie 2006, číslo 2, s.114-118. ISSN 1211-7579

Novak T, Horacek J, Mohr P, Kopecek M, Klirova M, Rodriguez M, Spaniel F, Dockery C, Hoschl C.The double-blind sham-controlled study of high-frequency rTMS (20Hz) for negative symptoms in schizophrenia: Negative results.Neuro Endocrinol Lett. 2006 Apr 25;27(1-2):209-213, IF 0,924, ISSN: 0172-780X

Horacek J, Dockery C,  Kopecek M, Spaniel F, Novak T, Tislerova B, Klirova M, Palenicek T, Hoschl C. Regional brain metabolism as the predictor of performance on the Trail Making Test in schizophrenia. A (18)FDG PET covariation study. Neuro Endocrinol Lett 2006;27:587-594. IF 0,924, ISSN: 0172-780X

Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Skrdlantova L, Klirova M,  Bubenikova-Valesova V, Krajca V, Tislerova B, Kopecek M,  Spaniel F, Mohr P, Höschl C. Effect of Low-Frequency rTMS on Electromagnetic Tomography (LORETA) and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia Patients with Auditory Hallucinations, Neuropsychobiology 2007;55:132-142 (DOI: 10.1159/000106055). IF 1.992, ISSN: 0302-282X

Klirova M, Novak T, Kopecek M, Mohr P, Strunzova V. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy: Neuroendocrinol Lett. 2008;29(1):69-70. IF 1,443, ISSN: 0172-780X

Spaniel F, Horacek J, Tintera J, Ibrahim I, Novak T, Cermak J, Klirova M, Hoschl C, Genetic variation in FOXP2 alters grey matter concentrations in schizophrenia patients, Neuroscience Letters 2011;493(3):131-135. IF 1.925, ISSN: 0304-3940

Klirova M, Horacek J, Novak T, Spaniel F, Skrdlantova L, Mohr P, Höschl C,  Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism (18FGD PET) has better treatment effects on auditory hallucinations than standard positioning of rTMS. A double-blind, sham-controlled study, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2013;263(6): 475-484, IF = 3.355, ISSN: 0940-1334. 

Fricova J, Klirova M, Masopust V, Novak T, Velebova K, Rokyta R, Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of chronic orofacial pain, Physiol. Res. 2013;62(Suppl 1):S125-S134, IF = 1.487, ISSN: 0862-8408.

Sos P., Klirova M., Novak T., Kohutova B., Horacek J., Palenicek T. Relationship of ketamine’s antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression. Neuro. Endocrinol. Lett. 2013; 34: 287–293, IF = 0.935, ISSN: 0172-780X.

Kohútová B, Fricová J, Klírová M, Novák T, Rokyta R. Theta Burst Stimulation in the Treatment of Chronic Orofacial Pain: a Randomized Controlled Trial. Physiological Research. 2017;66(6):1041–1047. IF = 1,461, ISSN: 0862-8408.

total citations count: 245

H-index: 8 (WOS; June 2018)

Odborná příprava a praxe

2005 - 2013: Postdoctoral studies for PhD. in Neuroscience, Charles University, Prague
2005 - 2014: Clinical experience and scientific activity in Prague Psychiaric Center
2005 - 2018: Fellow for psychiatry at the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague
2007 - 2018: Research activity at the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague
2010 - 2012: Head of the Laboratory of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in Prague Psychiatric Center
2011 - 2011: Czech Board of Psychiatry
2012 - 2012: Czech Board of Psychotherapy
2015 - 2018: Head of the department of Neurostimulation; Clinical experience; Junior Researcher

Členství v profesních organizacích

2006 - 2018: A member of the CNPS (The Czech Neuropsychopharmacological Corporation)
2013 - 2018: A member of the Psychiatric Society of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně

Získaná ocenění

2007 - 2007: Awarded 1st poster presentation prize at the 15th Annual International Ain Shams Medical Students
2010 - 2010: Awarded ECNP Seminar Award 2010 during ECNP-EPA Seminar in Neuropsychopharmacology, 22-24 April 2010, Třešť, Czech Republic
2013 - 2013: Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou (55. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník 2013). Klírová M, Horáček J, Novák T, Čermák J, Španiel F, Škrdlantová L, Mohr P, Höschl C: Individualized rTMS neuronavigated acording to regional brain metabolism (18FGD PET) has better treatment effects on auditory hallucination

Specializace

2011 - 2011: Czech Board of Psychiatry
2012 - 2012: Czech Board of Psychotherapy
2013 - 2013: Postdoctoral studies in Neuroscience, Charles University, Prague

Pedagogická činnost

2005 - 2018: Fellow for psychiatry at the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague

Publikace

Nejdůležitější publikace

KLÍROVÁ, M., HORÁČEK, J., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., ŠPANIEL, F., ŠKRDLANTOVÁ, L., MOHR, P., HÖSCHL, C. Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism ((18)FGD PET) has better treatment effects on auditory hallucinations than standard positioning of rTMS: a double-blind, sham-controlled study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2013, 263(6), 475-484. ISSN 0940-1334. DOI: 10.1007/s00406-012-0368-x. IF 3.355.

KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., MOHR, P., STRUNZOVÁ, V. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy. Neuroendocrinology Letters. 2008, 29(1), 69-70. ISSN 0172-780X. IF 1.359.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., ŠKRDLANTOVÁ, L., KLÍROVÁ, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., KRAJČA, V., TIŠLEROVÁ, B., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., MOHR, P., HÖSCHL, C. Effect of low-frequency rTMS on electromagnetic tomography (LORETA) and regional brain metabolism (PET) in schizophrenia patients with auditory hallucinations. Neuropsychobiology. 2007, 55(3-4), 132-142. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000106055. IF 1.992.

ŠPANIEL, F., HORÁČEK, J., TINTĚRA, J., IBRAHIM, I., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., KLÍROVÁ, M., HÖSCHL, C. Genetic variation in FOXP2 alters grey matter concentrations in schizophrenia patients. Neuroscience Letters. 2011, 493(3), 131-135. ISSN 0304-3940. DOI: 10.1016/j.neulet.2011.02.024. IF 2.105.

HORÁČEK, J., DOCKERY, C., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., NOVÁK, T., TIŠLEROVÁ, B., KLÍROVÁ, M., PÁLENÍČEK, T., HÖSCHL, C. Regional brain metabolism as the predictor of performance on the trail making test in schizophrenia. A 18FDG PET covariation study. Neuroendocrinology Letters. 2006, 27(5), 587-594. ISSN 0172-780X. IF 0.924.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ


Fotogalerie


neuronavigace rTMS

repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Neuronix
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty