MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, lékař, pedagog 3. LF UK, vedoucí
pracoviště:  Léčebná péče: Neurostimulace
VP7 Klinický výzkum duševních poruch
VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2005 - dosud
telefon: (+420) 283 088 146
e-mail: monika.klirova@nudz.cz
curriculum vitae


PRÁCE NA GRANTOVÝCH A VĚDECKÝCH PROJEKTECH v posledních 5 letech:

2012-2016 - výzkumný program PRVOUK P34 Univerzity Karlovy – akademický pracovník

2012-2015 - grant IGA MZ ČR č. NT13403 - Úloha mTOR (mammalian target of rapamycin) signální dráhy v antidepresivním účinku ketaminu a antidepresiv u pacientů s depresivní poruchou: transplantační studie – člen týmu

2016-2019 - grant AZV MZ ČR č. 16-31380A – Transkraniální magnetické stimulace v léčbě bipolární deprese – člen řešitelského týmu

2017-2019 - grant GAČR č. 17-07070S -  Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu; od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou – člen řešitelského týmu

2017-dosud - výzkumný program PROGRES Q35 Univerzity Karlovy – akademický pracovník

2020- dosud - grant GAČR č. 20-24782S - Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) – člen řešitelského týmu

 

Zájmy

PUBLIKAČNÍ AKTIVITA (publikace s IF)

Novak T, Horacek J, Mohr P, Kopecek M, Klirova M, Rodriguez M, Spaniel F, Dockery C, Hoschl C.The double-blind sham-controlled study of high-frequency rTMS (20Hz) for negative symptoms in schizophrenia: Negative results.Neuro Endocrinol Lett. 2006 Apr 25;27(1-2):209-213, IF 0,924, ISSN: 0172-780X

Horacek J, Dockery C,  Kopecek M, Spaniel F, Novak T, Tislerova B, Klirova M, Palenicek T, Hoschl C. Regional brain metabolism as the predictor of performance on the Trail Making Test in schizophrenia. A (18)FDG PET covariation study. Neuro Endocrinol Lett 2006;27:587-594. IF 0,924, ISSN: 0172-780X

Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Skrdlantova L, Klirova M,  Bubenikova-Valesova V, Krajca V, Tislerova B, Kopecek M,  Spaniel F, Mohr P, Höschl C. Effect of Low-Frequency rTMS on Electromagnetic Tomography (LORETA) and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia Patients with Auditory Hallucinations, Neuropsychobiology 2007;55:132-142 (DOI: 10.1159/000106055). IF 1.992, ISSN: 0302-282X

Klirova M, Novak T, Kopecek M, Mohr P, Strunzova V. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy: Neuroendocrinol Lett. 2008;29(1):69-70. IF 1,443, ISSN: 0172-780X

Spaniel F, Horacek J, Tintera J, Ibrahim I, Novak T, Cermak J, Klirova M, Hoschl C, Genetic variation in FOXP2 alters grey matter concentrations in schizophrenia patients, Neuroscience Letters 2011;493(3):131-135. IF 1.925, ISSN: 0304-3940

Klirova M, Horacek J, Novak T, Spaniel F, Skrdlantova L, Mohr P, Höschl C,  Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism (18FGD PET) has better treatment effects on auditory hallucinations than standard positioning of rTMS. A double-blind, sham-controlled study, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2013;263(6): 475-484, IF = 3.355, ISSN: 0940-1334. 

Fricova J, Klirova M, Masopust V, Novak T, Velebova K, Rokyta R, Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of chronic orofacial pain, Physiol. Res. 2013;62(Suppl 1):S125-S134, IF = 1.487, ISSN: 0862-8408.

Sos P., Klirova M., Novak T., Kohutova B., Horacek J., Palenicek T. Relationship of ketamine’s antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression. Neuro. Endocrinol. Lett. 2013; 34: 287–293, IF = 0.935, ISSN: 0172-780X.

Kohútová B, Fricová J, Klírová M, Novák T, Rokyta R. Theta Burst Stimulation in the Treatment of Chronic Orofacial Pain: a Randomized Controlled Trial. Physiological Research. 2017;66(6):1041–1047. IF = 1,461, ISSN: 0862-8408.

Wagner E, Honer WG, Sommer IE, Koops S, Blumberger DM, Daskalakis Z, Dlabac-De Lange J, Bais L, Knegtering H, Aleman A, Novak T, Klirova M, Slotema C, Brunelin J, Poulet E, Kujovic M, Cordes J, Wobrock T, Siskind D, Falkai P, Schneider-Axmann T & Hasan A. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for schizophrenia patients treated with clozapine, The World Journal of Biological Psychiatry. 2020. DOI: 10.1080/15622975.1733080. IF = 4,146. Print ISSN: 1562-2975 Online ISSN: 1814-1412.

Klírová M, Hejzlar M, Kostýlková L, Mohr P, Rokyta R, Novák T. Prolonged Continuous Theta Burst Stimulation of the Motor Cortex Modulates Cortical Excitability but not Pain Perception. Front. Syst. Neurosci. 2020; 14.  DOI: 10.3389/fnsys.2020.00027. IF = 3,293.

Andrashko V, Novak T, Brunovsky M, Klírová M, Sos P, & Horacek J. The antidepressant effect of ketamine is dampened by concomitant benzodiazepine medication. Front. Psych. 2020; 11, 844. DOI:10.3389/fpsyt.2020.00844. IF = 2,849.

Klírová M, Voráčková V, Horáček J, Mohr P, Jonáš J, Urbaczka Dudysová D, Kostýlková L, Fayette D, Krejčová L, Baumann S, Laskov O, and Novák T. Modulating inhibitory control processes using individualized high definition theta transcranial alternating current stimulation (HD θ‐tACS) of the anterior cingulate and medial prefrontal cortex. Front. Syst. Neurosci. 2021; 15. DOI: 10.3389/fnsys.2021.611507. IF = 3,293.

 

Odborná příprava a praxe

2005 - 2013: postgraduální studium v oboru neurověd, titul PhD.
2005 - 2014: lékař, výzkumník, psychoterapeut, Psychiatrické centrum Praha
2007 - 2007: kurz hypnózy, akreditovaný Asociací klinických psychologů České republiky
2007 - 2012: psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT) akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP
2007 - dosud: vědecký asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2010 - 2012: vedoucí laboratoře repetitivní transkraniální magnetické stimulace, Psychiatrické centrum Praha
2012 - 2012: kurz v systematické psychoterapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Ministerstvem zdravotnictví
2015 - dosud: vedoucí oddělení neurostimulace, lékař, výzkumník, psychoterapeut, Národní ústav duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

2006 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2013 - dosud: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně: Psychiatrická společnost; Česká společnost pro neurovědy; Česká psychoterapeutická společnost

Získaná ocenění

2007 - 2007: cena za nejlepší poster na 15. ročníku Annual International Aim Shams Medical Students
2010 - 2010: ocenění za nejlepší přednášku na Neuropsychologickém semináři ECNP-EPA, Třešť, Česká republika
2013 - 2013: cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší klinickou publikaci, Jeseníky, Česká republika
2019 - 2019: cena Společnosti pro biologickou psychiatrii za nejlepší původní práci autora do 40 let věku, Luhačovice, Česká republika

Specializace

2011 - 2011: atestace z psychiatrie
2012 - 2012: psychoterapeutická atestace
2013 - 2013: Ph.D., obor neurovědy

Pedagogická činnost

2007 - dosud: asistent na klinice psychiatrie a lékařské psychologie 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Publikace

Nejdůležitější publikace

KLÍROVÁ, M., HORÁČEK, J., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., ŠPANIEL, F., ŠKRDLANTOVÁ, L., MOHR, P., HÖSCHL, C. Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism ((18)FGD PET) has better treatment effects on auditory hallucinations than standard positioning of rTMS: a double-blind, sham-controlled study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2013, 263(6), 475-484. ISSN 0940-1334. DOI: 10.1007/s00406-012-0368-x. IF 3.355.

KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., MOHR, P., STRUNZOVÁ, V. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy. Neuroendocrinology Letters. 2008, 29(1), 69-70. ISSN 0172-780X. IF 1.359.

WAGNER, E., HONER, WG., SOMMER, IE., KOOPS, S., BLUMBERGER, DM., DASKALAKIS, ZJ., DLABAC-DE LANGE, JJ., BAIS, L., KNEGTERING, H., ALEMAN, A., NOVÁK, T., KLÍROVÁ, M., SLOTEMA, Ch., BRUNELIN, J., POULET, E., KUJOVIC, M., CORDES, J., WOBROCK, T., SISKIND, D., FALKAI, P., SCHNEIDER-AXMANN, T., HASAN, A. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for schizophrenia patients treated with clozapine. World Journal of Biological Psychiatry. 2021, 2020(v tisku), 1-13. ISSN 1562-2975. DOI: 10.1080/15622975.2020.1733080. IF 4.164.

KLÍROVÁ, M., HEJZLAR, M., KOSTÝLKOVÁ, L., MOHR, P., ROKYTA, R., NOVÁK, T. Prolonged Continuous Theta Burst Stimulation of the Motor Cortex Modulates Cortical Excitability But not Pain Perception. Frontiers in Systems Neuroscience. 2020, 14(May), "Article Number: 27". ISSN 1662-5137. DOI: 10.3389/fnsys.2020.00027. IF 3.293.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., ŠKRDLANTOVÁ, L., KLÍROVÁ, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., KRAJČA, V., TIŠLEROVÁ, B., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., MOHR, P., HÖSCHL, C. Effect of low-frequency rTMS on electromagnetic tomography (LORETA) and regional brain metabolism (PET) in schizophrenia patients with auditory hallucinations. Neuropsychobiology. 2007, 55(3-4), 132-142. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000106055. IF 1.992.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ


Fotogalerie


neuronavigace rTMS

repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Neuronix
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty