Spánek, chronobiologie a chování u animálních modelů

Hlavní cíle

Základem klinického výzkumu je diagnostika a léčba poruch spánku a bdění. Vlastní práce s pacienty vytváří prostor pro klinicky relevantní hypotézy a slouží jako platforma pro testování nových diagnostických a léčebných postupů.

Důležitým cílem je současně i porozumění patofyziologii poruch spánku a bdění, které umožňuje na základě získaných poznatků navrhovat inovace diagnostických a léčebných postupů.