Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: renata.androvicova@nudz.cz
curriculum vitae


Absolvovala jsem magisterské studium psychologie, se státnicí z klinické psychopatologie a držím doktorát v oboru neurovědy. V doktorské práci jsem se věnovala vztahu mezi endokanabinoidovým systémem v mozku, užíváním kanabis a lidskou sexualitou (https://cutt.ly/thesis_Androvicova). Mým nynějším hlavním odborným zájmem je experimentální sexuologie se speciálním zaměřením na forenzní populace (pachatelé znásilnění a sexuálního zneužití). Při práci využívám psychofyziologické metody jako např. zobrazování mozku pomocí fMRI a penilní plethysmografii a také psychologické metody jako například anamnestické interview či dotazníky. Zajímají mne rovněž možnosti využití virtuální reality, AI a telemedicíny v sexuologii.

Zájmy

experimentální sexuologie, forenzní sexuologie, vliv drog na sexualitu, mozek a sexuální chování, zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance, penilní pletysmografie, psychofyziologická měření, využití virtuální reality, AI a telemedicíny v sexuologii

Odborná příprava a praxe

2007 - 2012: obor: psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2008: Psychiatrické Centrum Praha, asistence při výzkumu obsedantně-kompulzivní poruchy
2009: Drop In - stáž v nízkoprahovém středisku pro terciární prevenci a léčbu drogové závislosti
2010: Vojenský rehabilitační ústav Slapy - stáž
2010: Psychiatrické Centrum Praha, stáž na oddělení afektivních poruch
2011: Krizové centrum RIAPS - stáž
2011: Psychiatrická nemocnice Bohnice, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011 - 2016: Sexuologická ambulance Bohnice, asistence soudnímu znalci v oboru sexuologie PhDr. Aleši Kolářskému u penilní plethysmografie a posudkové činnosti
2020: PhD., Neurovědy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Členství v profesních organizacích

2013 - 2018: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2014 - dosud: International Academy of Sex Research
2016 - dosud: European Society of Sex Medicine
2016 - dosud: Česká společnost pro sexuální medicínu

Magisterská diplomová práce

2012: Možnosti a limity diagnostického využití Rorschachova testu u patologických sexuálních agresorů

Získaná ocenění

2015: Cena ČNPS za nejlepší sdělení v kategorii klinický nový výzkum "Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie" (hlavní autor)
2018: Cena ČSETS za nejlepší sdělení za přednášku „Má mně ráda, nemá mně ráda“ (spoluautor)
2019: Cena České společnosti pro sexuální medicínu za nejlepší abstrakt k přednášce "K mechanismům sexuální agrese: mozková zobrazovací studie s paralelní falopletysmografií"
2020: Cena za nejlepší prezentaci a "conference highlight" na kongresu Evropské Společnosti pro Sexuální medicínu 2020 za prezentaci "Reaktivita frontálního mozku na sexuální stimuli v populaci sexuálních agresorů: fMRI studie"

Specializace

2012 - dosud: Experimentální sexuologie (metody: zobrazování mozku, penilní plethysmografie, anamnestická interview, dotazníky a populační šetření)

Disertační práce

2020: Role endocannabinoidového systému v regulaci sexuální odpovědi na vizuální stimul

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty