Mgr. Renáta Androvičová
postgraduální student
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: renata.androvicova@nudz.cz
curriculum vitae


Jsem vystudovanou psycholožkou, se státnicí z klinické psychopatologie. V současnosti dokončuji doktorát v oboru Neurovědy na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V doktorské práci se věnuji vztahu mezi endokanabinoidovým systémem v mozku (systém zprostředkující účinky kanabis) a lidskou sexualitou. Mým hlavním odborným zájmem je experimentální sexuologie (zobrazování mozku a penilní plethysmografie) se speciálním zaměřením na forenzní populaci (pachatelé znásilnění a sexuálního zneužití).

Zájmy

experimentální sexuologie, forenzní sexuologie, vliv drog na sexualitu, zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance, penilní pletysmografie, psychofyziologická měření

Odborná příprava a praxe

2007 - 2012: obor: psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2008: Psychiatrické Centrum Praha, asistence při výzkumu obsedantně-kompulzivní poruchy
2009: Drop In - stáž v nízkoprahovém středisku pro terciární prevenci a léčbu drogové závislosti
2010: Vojenský rehabilitační ústav Slapy - stáž
2010: Psychiatrické Centrum Praha, stáž na oddělení afektivních poruch
2011: Krizové centrum RIAPS - stáž
2011: Psychiatrická nemocnice Bohnice, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011 - 2016: Sexuologická ambulance Bohnice, asistence soudnímu znalci v oboru sexuologie PhDr. Aleši Kolářskému u penilní plethysmografie a posudkové činnosti

Členství v profesních organizacích

2013 - 2018: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2014 - dosud: International Academy of Sex Research
2016 - dosud: European Society of Sex Medicine
2016 - dosud: Česká společnost pro sexuální medicínu

Magisterská diplomová práce

2012: Možnosti a limity diagnostického využití Rorschachova testu u patologických sexuálních agresorů

Získaná ocenění

2015: Cena ČNPS za nejlepší sdělení v kategorii klinický nový výzkum "Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie" (hlavní autor)
2018: Cena ČSETS za nejlepší sdělení za přednášku „Má mně ráda, nemá mně ráda“ (spoluautor)
2019: Cena České společnosti pro sexuální medicínu za nejlepší abstrakt k přednášce "K mechanismům sexuální agrese: mozková zobrazovací studie s paralelní falopletysmografií"

Specializace

2012 - dosud: Experimentální sexuologie (metody: zobrazování mozku, penilní plethysmografie, anamnestická interview, dotazníky a populační šetření)

Disertační práce

2012: Role endocannabinoidového systému v regulaci sexuální odpovědi na vizuální stimul

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty