MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
vedoucí výzkumného programu, pedagog 3. LF UK, vedoucí lékař, výzkumný pracovník
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
Léčebná péče: Neurofyziologie a EEG
v instituci:  1999 - dosud
telefon: (+420) 283 088 438
fax: (+420) 283 088 439
e-mail: martin.brunovsky@nudz.cz
curriculum vitae


ResearcherID: A-5352-2017

ORCiD: 0000-0002-2483-0848

ScopusID: 6603255896

ResearchGate profil

Odborná příprava a praxe

1993 - 1999: Student Lékařské fakulty Univerzity P.J.Šafárika, Košice, SR
1999 - 2000: Školicí místo v EEG a epileptologii, Praha
1999 - 2014: Psychiatrické Centrum Praha, lékář, neurofyziolog
1999 - 2016: Neurologické oddělení, Nemocnice na Bulovce, Praha, lékař-neurolog
2000: Funkční odbornost v elektroencefalografii, Praha
2001: Předatestační stáž, vnitřní lékařství, II. int. klinika FN Bulovka, Praha
2001: Předatestační stáž, neurochirurgie, FN KV, Praha
2002: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, atestace z neurologie I. stupně
2003: SPSS Praha – korelační, regresní a faktorová analýza (kurz)
2003 - 2005: Zástupce vedoucího EEG a Spánkové laboratoře, Psychiatrické Centrum Praha
2005 - 2014: Vedoucí EEG a Spánkové laboratoře, Psychiatrické Centrum Praha
2006: Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru neurologie (dle zák. č. 95/2004 Sb.)
2015 - dosud: Vedoucí výzkumného programu "Aplikovaná elektrofyziologie mozku", Národní ústav duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

1997 - dosud: Člen, Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
2002 - dosud: Člen, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
2002 - dosud: Člen, Česká neuropsychofarmakologická společnost
2004 - dosud: Člen, Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP
2004 - dosud: Člen, The European Psychiatric Association (EPA)
2006 - dosud: Člen, International Pharmaco-EEG Group (IPEG)
2007 - dosud: Člen, EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS)
2011 - dosud: Vice-prezident, International Pharmaco-EEG Group (IPEG)
2011 - dosud: Člen, Společnost pro biologickou psychiatrii

Získaná ocenění

2003: Travel grant recipient (7th Congress of the European Federation of Neurological Society - EFNS. August 30 - September 2, 2003. Helsinki, Finland)
2004: 3. místo, the Werner Herrmann Memorial Grant 2004 competition (International PharmacoEEG Group Symposium, Antwerp, Belgium)
2004: Best Poster Award - cena za nejlepší poster v rámci 12. kongresu Asociace Evropských psychiatrů, Ženeva. (1.místo, AEP)
2004: Travel grant recipient (The International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS) JOINT MEETING, Irvine, CA
2004: Cena Aloise Alzheimera za nejlepší práci z oblasti diagnostiky a léčby demence za rok 2003. (2.místo, Amepra)
2005: Travel grant recipient (9th Congress of the European Federation of Neurological Society - EFNS. Spetember 17-20, 2005. Athens, Greece)
2006: The Werner M. Herrmann Memorial Grant, (PAREXEL International and IPEG)
2006: The 14th Biennial Congress of International Pharmaco-EEG Society Symposium Poster Session Award
2008: Cena České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) za nejlepší poster v oblasti Antidepresiva: Kopeček M., Bareš M., Brunovský M., Novák T., Stopková P., Šóš P. EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi.
2010: Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong, China. (Awarded 9th June 2010, Tomas Palenicek, Czech republic) P-20-075- The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEGH spectra and conherence – comparison of human and animal data.

Specializace

2000: Funkční odbornost v elektroencefalografii
2001: Atestace z neurologie I. stupně
2004: Low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA) – kurz/workshop
2006: Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice v oboru neurologie (dle zák. č. 95/2004 Sb.)
2006: Licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru neurologie.

Pedagogická činnost

2000 - 2002: Výuka pregraduálních studentů Vyšší zdravotnické školy, Praha
2002 - 2003: Výuka neurologie a psychiatrie v sanitářských kursech FN Bulovka
2004 - dosud: Odborný asistent, Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK Praha

Disertační práce

2004: Objektivizace diagnostiky a změn vigility u demencí

Publikace

Nejdůležitější publikace

BAREŠ, M., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., STOPKOVÁ, P., NOVÁK, T., KOŽENÝ, J., HÖSCHL, C. Changes in QEEG prefrontal cordance as a predictor of response to antidepressants in patients with treatment resistant depressive disorder: a pilot study. Journal of Psychiatric Research. 2007, 41(3-4), 319-325. ISSN 0022-3956. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2006.06.005. IF 3.710.

JOBERT, M., WILSON, F., RUIGT, G., BRUNOVSKÝ, M., PRICHEP, L., DRINKENBURG, W. Guidelines for the recording and evaluation of pharmaco-EEG data in man: The international pahrmaco-EEG society (IPEG). Neuropsychobiology. 2012, 66(4), 201-220. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000343478. IF 2.371.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., ŠKRDLANTOVÁ, L., KLÍROVÁ, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., KRAJČA, V., TIŠLEROVÁ, B., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., MOHR, P., HÖSCHL, C. Effect of low-frequency rTMS on electromagnetic tomography (LORETA) and regional brain metabolism (PET) in schizophrenia patients with auditory hallucinations. Neuropsychobiology. 2007, 55(3-4), 132-142. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000106055. IF 1.992.

BRUNOVSKÝ, M., MATOUŠEK, M., EDMAN, A., ČERVENÁ, K., KRAJČA, V. Objective assessment of the degree of dementia by means of EEG. Neuropsychobiology. 2003, 48(1), 19-26. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000071824. IF 1.479.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., PÁLENÍČEK, T., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., ŠPANIEL, F., KOPŘIVOVÁ, J., MOHR, P., BALÍKOVÁ, M., HÖSCHL, C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine. 2010, 40(9), 1443-1451. ISSN 0033-2917. DOI: 10.1017/S0033291709991619. IF 5.200.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty